برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

Injured

/ˈɪndʒərd/ /ˈɪndʒəd/

ازار دیده، رنجیده، رنجش امیز، حاکی از رنجش، نماینده اسیب دیدگی

بررسی کلمه Injured

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having an injury; damaged; wounded.
متضاد: unscathed
مشابه: hurt

- his injured leg
[ترجمه Majid] پایش آسیب دیده است.
|
[ترجمه ترگمان] پای مجروحش آرام گرفت
[ترجمه گوگل] پای آسیب دیده او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: expressing or revealing hurt feelings.
مشابه: hurt

- an injured look in his eyes
[ترجمه امین جهانگرد] یک نگاه آزرده در چشم هایش|
[ترجمه ترگمان] یک نگاه مجروح به چشمانش بود،
[ترجمه گوگل] یک نگاه مجروح به چشم او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Injured در جمله های نمونه

1. the injured husband sued for divorce
شوهر ستمدیده درخواست طلاق کرد.

2. the injured player's replacement
جانشین بازیکن مصدوم

3. the injured worker put a lien on my house
کارگر مصدوم،خانه‌ی مرا ممنوع الفروش کرد.

4. those actions injured the bank's reputation
آن کارها به شهرت بانک لطمه زد.

5. his hand was injured in a car accident
دست او در تصادف ماشین آسیب دید.

6. the team's defeat injured their pride
شکست تیم غرور آنان را جریحه‌دار کرد.

7. to favor an injured leg
از پای صدمه دیده کمتر کار کشیدن

8. to nurse an injured leg
از پای آسیب دیده مراقبت کردن

9. her two sisters were injured but she escaped
دو خواهرش زخمی شدند ولی او نشد.

10. the nurse cushioned his injured shoulder
پرستار زیر شانه‌ی مصدوم او بالش قرار داد.

11. the teacher's harsh words injured my feelings for weeks
حرف‌های نکوهش‌آمیز معلم هفته‌ها احساسات مرا می‌آزرد.

12. this drug will heal injured tissues
این دارو بافت‌های صدمه دیده ر ...

معنی عبارات مرتبط با Injured به فارسی

روانشناسى : اسیب دیده مغزى

معنی Injured در دیکشنری تخصصی

injured
[بهداشت] آزرده

معنی کلمه Injured به انگلیسی

injured
• hurt; wounded; insulted, offended; damaged
• an injured person or animal is damaged in some part of the body, usually as a result of an accident or fighting.
• a group of injured people can be referred to as the injured.
• if you feel injured, you feel upset because something unjust or unfair has happened to you.
• see also injure.
injured party
• if you describe someone as the injured party, you mean that they have been treated unfairly, especially when they are involved in a court case to try and get justice; a legal expression.
be injured
• be hurt, be wounded, be damaged
being injured
• being hurt, being wounded, being insulted, being offended
critically injured
• severely injured, in very poor health, badly hurt
moderately injured
• mildly hurt
mortally injured
• fatally injured, dying from an injury

Injured را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدر
صدمه دیده
Mohammad
زخمی
پویانساج
مجروح
narges
مجروح،مصدوم
Mohammad
حقوق: خسارت دیده، زیان دیده، متضرر
Zh
آسیب دیده
علی اکبر
مجروح
samar
آسیب دیده.صدمه دیده
ملیکا
رنجیده . مجروح
محمد خسروی
مترادف:
wounded , harm
ترجمه:
زخمی ، مصدوم ، مجروح
Mlika
آسیب دیده
امین جهانگرد
۱- مصدوم،مجروح،زخمی
۲-آزرده،رنجیده
Hossein
دچار مشکل شدن، آسیب دیده
Fakhredin
Plain
گلی افجه
اسیب , جراحت , صدمه , زخم
Ashk83
آسیب دیده
tinabailari
آسیب دیده ، مصدوم ، مجروح ♊️
grandpa was badly injured in the war
پدربزرگ بدجوری در جنگ مجروح شد
Konkori
زخمی...اسیب دیده
Summer girl
مجروح،مصدوم،آسیب دیده
tina
آسیب دیده
احسان
آسیب دیده (ماضی)
نابغه
اسیب دیدگی
رنج دیده
ضرب دیده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی injured

کلمه : injured
املای فارسی : اینجورد
اشتباه تایپی : هدتعقثی
عکس injured : در گوگل

آیا معنی Injured مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )