برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

Inalienable

/ˌɪˈneɪljənəbl̩/ /ˌɪnˈeɪlɪənəbl̩/

معنی: لایتجزا، محرومنشدنی
معانی دیگر: سلب نشدنی، لاینفک، انتقال ناپذیر، بیع ناپذیر

بررسی کلمه Inalienable

صفت ( adjective )
مشتقات: inalienably (adv.), inalienability (n.)
• : تعریف: not subject to transfer, surrender, or removal, esp. one's rights as a citizen.
مشابه: inherent

واژه Inalienable در جمله های نمونه

1. inalienable rights
حقوق سلب نشدنی

2. He said the republic now had an inalienable right to self-determination.
[ترجمه ترگمان]وی گفت که این جمهوری در حال حاضر حق inalienable برای خودمختاری دارد
[ترجمه گوگل]وی گفت که جمهوری اکنون دارای یک حق غیرقابل قبول برای خودکامگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He maintains that Taiwan has always been an inalienable part of China.
[ترجمه ترگمان]او ادعا می‌کند که تایوان همیشه بخش inalienable از چین بوده‌است
[ترجمه گوگل]او معتقد است که تایوان همواره بخش غیرقابل پذیرش چین بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We have an inalienable right to play college basketball.
[ترجمه ترگمان]ما حق inalienable برای بازی بسکتبال کالج داریم
[ترجمه گوگل]ما یک بازی بی نظیر برای بازی بسکتبال کالج داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This is an inalienable duty.
[ترجمه ترگمان]این یه وظیفه inalienable
[تر ...

مترادف Inalienable

لایتجزا (صفت)
inalienable
محرومنشدنی (صفت)
inalienable

معنی Inalienable در دیکشنری تخصصی

inalienable
[عمران و معماری] غیر قابل انتقال
[حقوق] غیر قابل خرید و فروش یا انتقال (از قبیل مشترکات عمومی یا بعضی حقوق فردی)، لاینفک، جدایی ناپذیر
[ریاضیات] انتقال ناپذیر

معنی کلمه Inalienable به انگلیسی

inalienable
• not alienable, non-transferable, may not be taken away or given to another
• an inalienable right is one that cannot be taken away; a formal word.
inalienable assets
• property that cannot be given or taken away
inalienable goods
• property that a receiver must pay full value for
inalienable right
• god-given right, basic human right that cannot be violated (in the usa - the right to life, liberty and the pursuit of happiness)

Inalienable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پویا محمودی
جدایی ناپذیر
علی اصغر سلحشور
جدانشدنی
تفکیک ناپذیر
قدرت االه پناهی
مسلّم، قطعی
زهرا میرحسینی
Inalienable Rights حقوق مسلم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی inalienable

کلمه : inalienable
املای فارسی : اینلینبل
اشتباه تایپی : هدشمهثدشذمث
عکس inalienable : در گوگل

آیا معنی Inalienable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )