برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1469 100 1

hotel

/hoʊˈtel/ /həʊˈtel/

معنی: هتل، مسافرخانه، مهمانخانه
معانی دیگر: مهمانسرا

بررسی کلمه hotel

اسم ( noun )
• : تعریف: a commercial establishment that provides overnight lodging, meals, and other services.
مشابه: hostel, hostelry, inn, lodge, motel, pension, tavern

واژه hotel در جمله های نمونه

1. a hotel ten stories high
یک هتل به بلندی ده طبقه

2. a hotel with approachable staff
هتلی با کارکنان خوش برخورد

3. our hotel honors most credit cards
هتل ما اغلب کارت‌های اعتباری را می‌پذیرد.

4. that hotel is clean yet economical
آن هتل تمیز و با این حال ارزان است.

5. the hotel bus meets all the trains
اتوبوس هتل،هنگام ورود همه‌ی ترن‌ها حضور دارد.

6. the hotel employees were very courteous
کارکنان هتل خیلی مودب بودند.

7. the hotel industry
صنعت هتل‌داری

8. the hotel is equipped with the latest means of comfort
هتل به جدیدترین وسایل راحتی مجهز شده است.

9. the hotel maid brought me some extra towels
خدمتکار هتل برایم حوله‌ی اضافی آورد.

10. the hotel provides transportation to and from the airport
رفت و آمد از فرودگاه به عهده‌ی هتل است.

11. the hotel room was lively and homey
اتاق هتل دلباز و دنج بود.

12. the hotel staff
کارکنان هتل

13. this hotel did not accommodate the guests well ...

مترادف hotel

هتل (اسم)
hostel , hotel
مسافرخانه (اسم)
inn , hotel , motel , lodging house
مهمانخانه (اسم)
inn , public house , hotel , lodging house

معنی عبارات مرتبط با hotel به فارسی

در دفتر هتل ثبت نام کردن و جا گرفتن

معنی کلمه hotel به انگلیسی

hotel
• place which provides overnight lodging and other services
• a hotel is a building where people stay, for example when they are on holiday, and pay for their rooms and meals.
hotel chain
• network of establishments that provide lodging and sometimes food for travelers
chain hotel
• hotel that belongs to a large network of hotels (such as holiday inn, sheraton, etc.)
economy hotel
• hotel that offers few amenities
five star hotel
• top-rate hotel, high quality hotel, deluxe hotel
four star hotel
• high-quality hotel
hyatt hotel
• large hotel chain
run a hotel
• manage a hotel
stay at a hotel
• spend time at a hotel
three star hotel
• hotel of medium prestige, hotel of intermediate quality
tourist class hotel
• hotel which is at a reasonable and comfortable level, hotel which is appropriate for tourists

hotel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
Carol's father has a hotel in New York
پدر کارل یک هتل در نیویورک دارد 💤
سعیده **
تلفظ حرف H در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی
Ma
هتل ،مسافر خانه ، مهمانسرا،مهمانخانهتلفظ: همون هُتِل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hotel
کلمه : hotel
املای فارسی : هتل
اشتباه تایپی : اخفثم
عکس hotel : در گوگل

آیا معنی hotel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران