برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1402 100 1

headlight

/ˈhedˌlaɪt/ /ˈhedlaɪt/

معنی: چراغ جلو، چراغ، چراغ جلو ماشین
معانی دیگر: (اتومبیل و لوکوموتیو و غیره) چراغ جلو، چراه جلو ماشین

بررسی کلمه headlight

اسم ( noun )
• : تعریف: a powerful light mounted on the front of a vehicle.

واژه headlight در جمله های نمونه

1. The headlight on the near side isn't working.
[ترجمه ترگمان]چراغ طرف دیگر کار نمی‌کند
[ترجمه گوگل]چراغ روشن در طرف نزدیک کار نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A single headlight was suddenly visible far below them.
[ترجمه ترگمان]یک چراغ یک چراغ به طور ناگهانی از زیر آن‌ها دیده می‌شد
[ترجمه گوگل]یک چراغ تنها ناگهان به مراتب کمتر از آنها دیده می شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Trent rode in first gear, headlight tunnelling into the forest gloom through which the rain bucketed.
[ترجمه ترگمان]ترنت با دنده اول حرکت کرد و با نقب زدن به تاریکی جنگل، که باران بر آن می‌بارید، برخورد کرد
[ترجمه گوگل]ترنت در دنده اول رانندگی کرد، چراغهای جلو به داخل غبار جنگل که از طریق آنها باران باران بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She leaned forward with each headlight, hoping it was Norm.
[ترجمه ترگمان]با هر نور به جلو خم شد و امیدوار بود که نورم باشد
[ترجمه گوگل]او با هر چراغ جلو به جلو حرکت کرد، امیدوار بود که نورم ب ...

مترادف headlight

چراغ جلو (اسم)
headlight
چراغ (اسم)
light , headlight , lamp
چراغ جلو ماشین (اسم)
headlight

معنی headlight در دیکشنری تخصصی

headlight
[عمران و معماری] چراغ اصلی اتومبیل
[عمران و معماری] تابش خیره کننده چراغ اصلی اتومبیل
[عمران و معماری] فاصله دید چراغ جلو
[عمران و معماری] چراغ اصلی وسیله نقلیه

معنی کلمه headlight به انگلیسی

headlight
• light placed on the front of a vehicle, headlamp
• a car's headlights are the large bright lights at the front.

headlight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایلین
چراغ

Reihaneh
One of the two lights on the front of a vehicle,used for driving at night.
Hana
چراغ جلو خودرو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی headlight
کلمه : headlight
املای فارسی : هیدلیقت
اشتباه تایپی : اثشیمهلاف
عکس headlight : در گوگل

آیا معنی headlight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )