برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

header

/ˈhedər/ /ˈhedə/

معنی: سرساز، درساز، شیرچه
معانی دیگر: (شخص یا دستگاه که میخ یا چکش و غیره را دارای سر می کند) سرگذار، سرچسبان، ماشین خوشه چین (که خوشه ی گندم و غیره را می برد و در تراکتور بار می کند)، شیرجه، افتادن از سر، (نجاری) چوب یا تیری که بین دو تیر بلند و عمود بر آنها کوبیده می شود، (بنایی) آجر یا سنگی که ته آن کمی از دیوار بیرون بزند، سرانداز، رئیس

بررسی کلمه header

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person or machine that puts heads on something, such as nails, rivets, and the like.

(2) تعریف: (informal) a headfirst dive or fall.

- He took a header off the roof.
[ترجمه ترگمان] اون یه نفر رو از پشت بوم برداشت
[ترجمه گوگل] او یک سقفی از سقف گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a brick or stone laid across a wall so that its short end is exposed. (Cf. stretcher.)

(4) تعریف: in word processing or printing, information that is repeated at the top of a sequence of pages. (Cf. footer.)

(5) تعریف: a pipe or tube that brings together several pipes or tubes, as at an exhaust manifold.

واژه header در جمله های نمونه

1. Patton was just off target with a header.
[ترجمه ترگمان]پتن یه هدف با سر header بود
[ترجمه گوگل]پاتون تنها با هدف با یک هدر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The header gives the page number and date of the document.
[ترجمه یوسف نادری] در سر صفحه(هِدر)، شماره‌ی صفحه و تاریخِ سند ارائه می‌شوند.
|
[ترجمه ترگمان]عنوان شماره صفحه و تاریخ سند را می‌دهد
[ترجمه گوگل]هدر شماره صفحه و تاریخ سند را می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He scored with a neat header.
[ترجمه ترگمان]او با سرآمد neat بازی را به ثمر رساند
[ترجمه گوگل]او با یک هدر شسته شده گل زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He powered his header past the goalie.
...

مترادف header

سرساز (اسم)
header
درساز (اسم)
header
شیرچه (اسم)
header

معنی عبارات مرتبط با header به فارسی

دوسر، امر، دو دور مسابقه یک تیم در یک روز

معنی header در دیکشنری تخصصی

header
[عمران و معماری] آجر کله - مادر لوله
[کامپیوتر] سر انداز ، سر آمد ، سر صفحه ، سر پیام .
[برق و الکترونیک] عنوان ، سرآیند ، سرگاه ، زیر بنا - سرگاه 1. صفحه یا پایه ی شیشه ای یا فلزی که برای نصب و نگهداری اجزای عملیاتی لامپ الکترونی ( آند، کاتد، شبکه ها، یا کل مجموعه ی تفنگ الکترونی ) به کار می رود و برای این منظور پایه های اتصال با درزبندی کامل عایق از آن بیرون آمده است . بعد از جوش دادن اجزای داخلی به سرگاه ، لبه های آن با محفظه ی فلزی یا شیشه ای جفت و لامپ کامل تشکیل می شود. درزبندی به کمک ماشین آلات مخصوص درزبندی شیشه یا فلز انجام می شود . در روی سرگاه تمهیداتی برای تخلیه لامپ از طریق تلمبه ی خلأ در نظر گرفته شده است. 2. آرایه ای از پایه ها که در یک قطعه ی پلاستیکی قالب ریزی شده اند و به عنوان اتصال دهنده یا رابط بین کابل تخته مدار به کار می روند.
[فوتبال] سرزن
[مهندسی گاز] لوله ایکه خوراک چندانشعاب راتامین میکند
[ریاضیات] لوله ی پخش، لوله ی رابط، لوله ی اصلی
[کوه نوردی] رابط دُم گیلاسی
[نفت] چند راهه
[آب و خاک] سازه راس آبکنده
[حسابداری] رکورد عنوان و پایان
[حسابداری] رکوردهای عنوان و پایان
[مهندسی گاز] محل اتصال یکیاچند لوله
[عمران و معماری] ردیف راسته آجری
[کامپیوتر] فایل ابتدای برنامه ، سر فایل .
[زمین شناسی] سند راهنما ، فایلی که شامل اطلاعات شناساننده مجموعهای از دادهها یا تعدادی فایل باشد.
[کامپیوتر] بر چسب سر آمد .
...

معنی کلمه header به انگلیسی

header
• head-first dive; butt, ramming; top title, title which appears at the top of every page of a document (computers); text which appears at the top of a document or letter on the internet and indicates its origin and destination (computers)
• a header is the act of hitting a ball with your head in football.
• a header is also a jump or dive in a particular direction with your head going first.

header را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نفیسه
سربرگ
علي
سرعنوان
Maryam
سرتیتر
حبیب
سرآیند
امیررضا
لوله اصلی
اصلان ویسی
در کامپیوتر سربرگ مناسب تر است
احمد احمدی
زدن ضربه سر در فوتبال
یوسف نادری
سر صفحه(هِدر)
محمد
سرآیندِ صفحه
ak
در فوتبال زدن توپ با سر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی header

کلمه : header
املای فارسی : هدر
اشتباه تایپی : اثشیثق
عکس header : در گوگل

آیا معنی header مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )