برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

hair raiser

/ˈherˈreɪzər/ /heəˈreɪzə/

مهیج، موی برتن سی  کننده

معنی کلمه hair raiser به انگلیسی

hair raiser
• excitation that makes one's hair stand, something exciting, thriller; chiller, something that thrills; (slang) person who causes wild excitement, person who causes terror

hair raiser را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hair raiser

کلمه : hair raiser
املای فارسی : های ریسر
اشتباه تایپی : اشهق قشهسثق
عکس hair raiser : در گوگل

آیا معنی hair raiser مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )