برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

grosso modo

grosso modo را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول قنبری
کمابیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی grosso modo مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )