برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1409 100 1

going through the motions

معنی کلمه going through the motions به انگلیسی

going through the motions
• pretending to be involved, putting on an interested face

going through the motions را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آسا
انجام کاری که چندان بدآن راغب نیستید.
ادای انجام کاری را درآوردن (بدون تمایل قلبی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی going through the motions مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )