برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1625 100 1
شبکه مترجمین ایران

glue

/ˈɡluː/ /ɡluː/

معنی: غرا، سریشم، سریش، چیز چسبناک، چسب، چسباندن، چسبیدن
معانی دیگر: سریش زدن به، چسب زدن به، انگم

بررسی کلمه glue

اسم ( noun )
• : تعریف: a thick, sticky liquid used as an adhesive, such as the substance derived from hoofs, skins, and other animal proteins by boiling these in water.
مترادف: cement, mucilage
مشابه: adhesive, epoxy, gum, mortar, paste
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: glues, gluing, glued
مشتقات: gluelike (adj.), gluer (n.)
• : تعریف: to attach, join, or fasten with or as if with glue.
مترادف: cement, paste, stick
مشابه: agglutinate, bind, epoxy, fix, gum, mortar, seal

واژه glue در جمله های نمونه

1. glue alone cannot hold these two pieces of wood bonded together
چسب به تنهایی نمی‌تواند این دو قطعه چوب را به هم متصل نگه دارد.

2. glue the picture to the wall!
عکس را به دیوار بچسبانید!

3. put a blob of glue on the back of the picture and stick it in the album
یک چکه چسب پشت عکس بزن و آن را در آلبوم بچسبان.

4. Can you glue the broken vase together?
[ترجمه محمد رضا خانعلی زاده] می تونی گلدان شکسته رو با چسب بچسبونی؟
|
[ترجمه Atoosa] آیا شما می توانید یک گلدان شکسته را به هم بچسبانید؟
|
[ترجمه Hasti] آیا می توانید گلدان شکسته را بهم بچسبانید؟|
[ترجمه ترگمان]می تونی گلدان شکسته رو با هم چسب بزنی؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید گلدان شکسته را با هم بچسبید؟
...

مترادف glue

غرا (اسم)
glue , isinglass
سریشم (اسم)
glue , gelatin , isinglass
سریش (اسم)
paste , glue , library paste
چیز چسبناک (اسم)
glue , slime
چسب (اسم)
paste , glue , birdlime , lime , gum , mucilage , gluten
چسباندن (فعل)
attach , stick , bind , agglutinate , paste , glue , fasten , gum , cement , sew on
چسبیدن (فعل)
adhere , stick , hold , cohere , inhere , pester , incline , paste , glue , cleave , handfast

معنی عبارات مرتبط با glue به فارسی

(آمریکا) بو کردن برخی از انواع چسب (که گیجی و لذت می دهد ولی می تواند به مغز و کلیه ها صدمه بزند)
سریشم سگ ماهی، طلق ورقه ای

معنی glue در دیکشنری تخصصی

glue
[شیمی] چسب ، چسب مایع
[عمران و معماری] چسب - سریشم
[نساجی] چسب - چسباندن - سریشم
[پلیمر] سریش
[پلیمر] خط چسبیدگی
[کامپیوتر] منطق چسبی - مدارهای منطقی نسبتاً ساده و اضافی که برای اتصال بخش اصلی یک کامپیوتر به دیگری مورد نیاز است . مثلاً اکثرریزپردازنده ها نیاز به نوعی « منطق چسبی » میان CPU و حافظه دارند . نگاه کنید به logic circuits .
[نساجی] سریشم حیوانی - صمغ حیوانی
[پلیمر] چسب همگذاری
[نساجی] چسب کازئین
[نساجی] چسب سبک
[پلیمر] اَبرچسب

معنی کلمه glue به انگلیسی

glue
• adhesive substance used to stick objects together
• attach with glue, paste; join with glue
• glue is a sticky substance used for joining things together.
• if you glue one object to another, you stick them together using glue.
• see also glued.
glue sniffing
• glue sniffing is the dangerous practice of inhaling the vapour from glue in order to experience pleasant sensations.
contact glue
• glue which sticks upon touch
epoxy glue
• type of glue (adhesive substance)
fish glue
• gelatin material obtained by boiling together fins and skins and fish bones; isinglass
krazy glue
• trademark of a fast acting strong glue
plastic glue
• white glue
social glue
• activities or interactions that strengthen the relational ties in a group of people
stick like glue
• be extremely attached, be very close to

glue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahsa
Glue. به معنی چسب ماتیکیه .
Ayda
چسب (مایع) یا ماتیکی
همایون
چسب زدن به
درسا
چسب ماتیکی یا مایع
Fatima
چسب
محمد
چسب مایه ، چسب آبکی
tinabailari
a bottle / tube of glue
◾️
tinabailari
put a bit of glue on both edges and hold them together
یکم چسپ روی دو گوشه بریز و روی هم نگه دار
مهدی قائدی
پیگیر بودن دائمی
MOHADS
چسب مایع یا ماتیکی
uSER
سریش
You stick to your father like glue = باید عین سریش بچسبی به بابات
یکی از دیالوگ های فیلم بازگشت به آینده
Back to the future 1985
مونا پ
چسب مایع
Pinar najafi
چسب یا ماتیکی
رامین
اتصال
Sana parkhoo
چسب مایع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی glue

کلمه : glue
املای فارسی : گلو
اشتباه تایپی : لمعث
عکس glue : در گوگل

آیا معنی glue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )