برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1395 100 1

give back

/ˈɡɪvˈbæk/ /ɡɪvbæk/

معنی: پس دادن، مسترد کردن
معانی دیگر: اعاده کردن

واژه give back در جمله های نمونه

1. When can you give back the money that you owe?
[ترجمه Sama___Army ] کی میتونی پولی رو که بهش بدهکاری رو پس بدی؟؟
|
[ترجمه ترگمان]کی می تونی پولی که بهش بدهکاری رو پس بدی؟
[ترجمه گوگل]چه زمانی می توانید پولی را که به شما بدهکارید، بازگردانید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Give back there. The express is due.
[ترجمه ترگمان]آن را به من پس بدهید این بیان به خاطر است
[ترجمه گوگل]پشت سر بگذار اظهار داشتنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Some IFAs-known as discount brokers-will give back part or all of the commissions they receive from the provider.
[ترجمه ترگمان]برخی از ifas که به عنوان واسطه‌های تخفیف شناخته می‌شوند، بخشی یا تمام کمیسیون‌ها را که از طرف ارایه‌دهنده دریافت می‌کنند، به آن‌ها واگذار خواهند کرد
[ترجمه گوگل]بعضی از IFA ها که به عنوان معامله گر تخفیف شناخته می شوند، بخشی از یا تمام کمیسیون هایی را که از ارائه دهنده دریافت می کنند، به دست می دهند
...

مترادف give back

پس دادن (فعل)
restore , return , excrete , restitute , give back , refund , repay
مسترد کردن (فعل)
give back

معنی کلمه give back به انگلیسی

give back
• return something

give back را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hadiss
برگرداندن، بازپس فرستادن
کوشش
بازگردانیدن
منصوره
پس دادن
دنا ترنسلیت
an agreement by workers to surrender benefits and conditions previously agreed upon in return for new concessions or awards.
tinabailari
پس دادن ، برگرداندن 👨‍👦‍👦👨‍👦‍👦👨‍👦‍👦
could you give me back my pen
ممکنه خودکارم رو بهم پس بدی ؟؟
هنر 92 ، تجربی 84
Sama___Army
برگرداندن
مرتضی بزرگیان
حق خود را ادا کردن
give back to the community

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی give back
کلمه : give back
املای فارسی : گیو باک
اشتباه تایپی : لهرث ذشزن
عکس give back : در گوگل

آیا معنی give back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )