برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

get along

/gɛt əˈlɔŋ/ /gɛt əˈlɒŋ/

1- پیش رفتن 2- موفق بودن 3- جور بودن (با دیگران)، ساختن 4- (گفتاری) رفتن، دور شدن، سازگاری داشتن (با)، مماشات کردن با

بررسی کلمه get along

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to survive or manage.
مشابه: cope, do, fare, live, make do, muddle through, shift

- He is getting along well in his new job.
[ترجمه رضا] او با کار جدید خود خو گرفته(مچ شده) است.
|
[ترجمه محمد م] او‌ در کار جدید خود خوب پیش می رود .
|
[ترجمه مجتبی صفری] او داره با کار جدیدش کنار میاد
|
[ترجمه ترگمان] او در شغل تازه‌اش خوب پیش می‌رود
[ترجمه گوگل] او در کار جدید خود به خوبی کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to have a harmon ...

واژه get along در جمله های نمونه

1. I hope I will get along with everyone.
[ترجمه Zohra] امیدوارم با همه سازگاری داشته باشم
|
[ترجمه ترگمان] امیدوارم با همه کنار بیام
[ترجمه گوگل]امیدوارم با همه هماهنگی داشته باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I get along well with him.
[ترجمه نگار] من خیلی خوب با او کنار میام
|
[ترجمه ترگمان]من باه‌اش کنار میام
[ترجمه گوگل]من با او همراه هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I don't get along well with her.
[ترجمه ترگمان]من با اون خوب نیستم
[ترجمه گوگل]من با او هماهنگ نیستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه get along به انگلیسی

get along
• manage, handle, reach an agreement with someone; advance, move forward
get along with
• manage, handle, reach an agreement with; be friendly toward

get along را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

niyagaara
با هم کنار آمدن
کامبیز اخوان
روزگار گذراندن، سر کردن: Get along
?How are you getting along at playing the violin
چطور می توانی با ویولن زدن روزگار بگذرانی؟
Ahmad
Have a good relationship
رضا قدمیاری
همراهی و تعامل
mahsa
have a good relationship
222
مصاحبت و هم نشینی
A.A
اخت شدن
shaahinmtlo
مدارا کردن
Alirezan
Friendly relationship
0921484430
قهر بودن
الف کاوه
ساختن(با هم ساختن)مثل جمله او با من نمی‌سازد
گذراندن ، وفق دادن
حسن امامی
کنار آمدن با هم - ساختن با یکدیگر
Maxo
...Get along well with
...Get on well with
رابطه خوبی برقرار کردن با....
حسن معصومی
داشتن رابطه دوستانه/همدلانه
A
کنار آمدن
Hossein
سازگاری داشتن:
I get along well with people
سازگاری خوبی دارم با مردم.
🖤Ayda🖤
زمانی که همه چیز جفت و جور باشه ، موفق بودن
عباس نعمتی فر
کنار آمدن
arman mohamadi
تنها ترجمه maxo درست هستش.

Get along یعنی رابطه

For instance : i get along well with my sister

من با خواهرم رابطه خوبی دارم.
Sami
كنار امدن ، تفاهم داشت
حسین اقایی
1گذران کردن،بسر کردن
?How are you getting along at playing the violin
چطور می توانی با ویولن زدن روزگار بگذرانی؟
2:to have a good relationship
It's impossible to get along with him
3: to leave.
Ex:I must get along now
کیوان نیک نژاد
جور شدن:با همکارای جدیدت جور شدی؟*تا کردن:با درس و مشقت چجور تا میکنی؟ *جا افتادن، راه افتادن:تو شرکت جدیدم جا افتادم. *دوام آوردن، سر پا بند شدن:با این حقوقا نمیشه سر پا بند شد!! *ترک کردن محل(slang) :راهتو بگیر برو!!
tinabailari
دوستانه به سر بردن ، رابطه خوبی داشتن
Richard and his sister don't get along
ریچارد و خواهرش با هم رابطه خوبی ندارند 👿
رجنی
انس گرفتن
اخت شدن
جور شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی get along

کلمه : get along
املای فارسی : گات الونگ
اشتباه تایپی : لثف شمخدل
عکس get along : در گوگل

آیا معنی get along مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )