برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1392 100 1

Go too far

واژه Go too far در جمله های نمونه

1. Let's not go too far.
[ترجمه ترگمان]بیا زیاده‌روی نکنیم
[ترجمه گوگل]اجازه ندهیم که خیلی دور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You should be safe enough, but don't go too far.
[ترجمه ترگمان]تو باید به اندازه کافی در امان باشی، اما زیاد دور نشو
[ترجمه گوگل]شما باید به اندازه کافی ایمن باشید، اما خیلی دور نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't go too far afield or you'll get lost.
[ترجمه یکی] زیاده روی نکن وگرنه از دست خواهی رفت
|
[ترجمه ترگمان]خیلی دور نرو وگرنه از دست خواهی رفت
[ترجمه گوگل]بیش از حد دور نیست و یا از دست داده اید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Do not go too far afield.
[ترجمه ترگمان]این قدر دو ...

معنی کلمه Go too far به انگلیسی

go too far
• exaggerate, overdo it, "cross the line"

Go too far را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شیرین زمانی
زیاده روی کردن
جعفر خوشروزاده
پا را فراتر از گليم دراز كردن
Setayesh-Arya
شور چیزی را درآوردن
محمد
گندشو دراوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Go too far مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )