برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

Go straight


به راه راست رفتن یا هدایت شدن، دست از تبهکاری کشیدن

واژه Go straight در جمله های نمونه

1. Go straight on until you come to a large white building.
[ترجمه ترگمان]مستقیم برو جلو تا به یه ساختمون سفید بزرگ برسی
[ترجمه گوگل]به سمت بالا بروید تا به یک ساختمان سفید بزرگ برسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bathers would go straight from the hot room to take a cold plunge.
[ترجمه ترگمان]bathers از اتاق گرم بیرون می‌رفت تا در آب غوطه بخورد
[ترجمه گوگل]حمام کنندگان به طور مستقیم از اتاق گرم به حالت عادی حرکت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Go straight down the road until you come to the Post Office.
[ترجمه ترگمان]یک راست به سمت پایین جاده بروید تا به اداره پست برسید
[ترجمه گوگل]به سمت اداره پست بروید و به جاده بروید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Yes, there is. Go straight. . .
[ترجمه ترگمان] چرا، هست مستقیم برو
[ترجمه گوگل]بله، وجود دارد مستقیم برو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Go straight به انگلیسی

go straight
• (slang) give up a life of crime

Go straight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهنا
راه مستقیم ، مستقیم رفتن
علي اصغر محمودي
مستقيم برو
diyana
راه و مستقیم برو
مائده عالی نسب
راست
عرفان
به راه راست رفتن
Seyyedalith
صاف رفتن
I go straight outdoors: صاف میرم بیرون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی go straight

کلمه : go straight
املای فارسی : گو ستریقت
اشتباه تایپی : لخ سفقشهلاف
عکس go straight : در گوگل

آیا معنی Go straight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )