برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1403 100 1

Giver

/ˈɡɪvər/ /ˈɡɪvə/

معنی: دهنده
معانی دیگر: اهدا کننده (معمولا به صورت ترکیب: صدقه دهنده almsgiver و قانون گذار lawgiver)

واژه Giver در جمله های نمونه

1. The heart of the giver makes the gift dear and precious.
[ترجمه ترگمان]قلب یک کارگر، هدیه گران بها و گران بها را به دست می‌آورد
[ترجمه گوگل]قلب وفادار، هدیه ای را با ارزش و ارزشمند می سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Molly's more of a giver than a receiver.
[ترجمه ترگمان]مالی بیشتر از یک گیرنده گیرنده است
[ترجمه گوگل]مولی بیشتر از یک گیرنده از گیرنده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Fortune is a giver and a taker.
[ترجمه ترگمان]بخت یار و اقبال است
[ترجمه گوگل]فورچون یک تام و یک گیرنده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is better to be a giver than a taker.
[ترجمه ترگمان]بهتر از یک نفر بودن بهتر است
[ترجمه گوگل]بهتر است که از یک گیرنده اهداء شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Germany is the largest giver of a ...

مترادف Giver

دهنده (اسم)
transferor , donor , giver

معنی عبارات مرتبط با Giver به فارسی

روانشناسى : مراقب
کسی که چیزی را به کسی می بخشد ولی بعدا آن را مطالبه می کند، کسی که چیزی بکسی میدهد و بعد انرا پس میگیرد، بخشنده دون

معنی Giver در دیکشنری تخصصی

[نساجی] سرماکوئی دهنده

معنی کلمه Giver به انگلیسی

giver
• donor, donator, one who gives

Giver را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی giver
کلمه : giver
املای فارسی : گیور
اشتباه تایپی : لهرثق
عکس giver : در گوگل

آیا معنی Giver مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )