برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1712 100 1
شبکه مترجمین ایران

from strength to strength


از یک کامیابی به کامیابی دیگر، موفقیت های فزاینده

واژه from strength to strength در جمله های نمونه

1. Since her appointment the department has gone from strength to strength.
[ترجمه حمیده] از زمان انتصاب او، این بخش روز به روز موفق تر شده.
|
[ترجمه ترگمان]از وقتی که اون قرار ملاقات داره از قدرتش به قدرت می رسه
[ترجمه گوگل]از زمان انتصاب وی، بخش از قدرت به قدرت رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. For several years the business went from strength to strength.
[ترجمه ترگمان]برای چندین سال، این تجارت از قدرت به قدرت رسید
[ترجمه گوگل]برای چندین سال کسب و کار از قدرت به قدرت رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The company has gone from strength to strength since it was established five years ago.
[ترجمه ترگمان]این شرکت از زمان تاسیس پنج سال پیش از قدرت به قدرت رسیده‌است
[ترجمه گوگل]این شرکت پنج سال پیش از قدرت به قدرت رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه from strength to strength به انگلیسی

go from strength to strength
• succeed, have great success

from strength to strength را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سعیدی
پله های ترقی را طی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی from strength to strength

کلمه : from strength to strength
املای فارسی : فروم سترنگته تو
اشتباه تایپی : بقخئ سفقثدلفا فخ سفقثدلفا
عکس from strength to strength : در گوگل

آیا معنی from strength to strength مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )