برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

french community


جامعه ی فرانسه (اتحادیه ای که از سال 1958 بین فرانسه و چندین مستعمره ی سابق آن به وجود آمده)

بررسی کلمه french community

اسم ( noun )
• : تعریف: a political alliance, formed in 1958 and revised in 1962, comprising France, its protectorates, and six African nations that were formerly French possessions.

french community را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی french community
کلمه : french community
املای فارسی : فرنچ کامیونیتی
اشتباه تایپی : بقثدزا زخئئعدهفغ
عکس french community : در گوگل

آیا معنی french community مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران