برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1359 100 1

freehold

/ˈfriːhoʊld/ /ˈfriːhəʊld/

معنی: ملک موروثی، مالکیت مطلق، ملک مطلق
معانی دیگر: ملک داری

بررسی کلمه freehold

اسم ( noun )
مشتقات: freeholder (n.)
(1) تعریف: legal tenure of an estate in fee or for life, or the estate so held.

(2) تعریف: possession for life of some office or dignity.

واژه freehold در جمله های نمونه

1. Who owns the freehold of/on the property?
[ترجمه ترگمان]ملک اربابی مال کیست؟
[ترجمه گوگل]چه کسی دارایی مالک / اموال را دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They bought the freehold of their house.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها مالکیت خانه خودشان را خریدند
[ترجمه گوگل]آنها مالکیت خانه خود را خریدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Are those flats freehold or leasehold?
[ترجمه ترگمان]آیا این املاک flats یا اجاره‌ای است؟
[ترجمه گوگل]آیا این آپارتمانها دارای مالکیت یا اجاره دادن هستند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The property will be sold freehold.
[ترجمه ترگمان]ملک به ملک اربابی فروخته خواهد شد
[ترجمه گوگل]املاک فروخته خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. On his death there were then no freehold estates to pass and t ...

مترادف freehold

ملک موروثی (اسم)
freehold
مالکیت مطلق (اسم)
freehold
ملک مطلق (اسم)
freehold

معنی کلمه freehold به انگلیسی

freehold
• absolute ownership of property; property under absolute ownership
• of absolute ownership, of permanent ownership
• if you have the freehold of a building or piece of land, you own it for life and there are no conditions regarding your ownership: compare leasehold.
• if a building or piece of land is freehold, you can own it for life.

freehold را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
مالكيت مطلق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی freehold
کلمه : freehold
املای فارسی : فریهلد
اشتباه تایپی : بقثثاخمی
عکس freehold : در گوگل

آیا معنی freehold مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )