برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

footer

/ˈfʊtər/ /ˈfʊtə/

معنی: ولگرد، پیاده رو، گام زن
معانی دیگر: (معماری ـ بخش پهن تر زیر دیوار یا ستون) زیر ستون، بن دیوار، اساس، ازار، ته ستون

بررسی کلمه footer

پسوند ( suffix )
• : تعریف: someone or something (so many) feet tall, long, or the like.

- a twenty-footer
[ترجمه ترگمان] a twenty
[ترجمه گوگل] بیست پایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
(1) تعریف: the enlarged foundation work of a building, wall, or the like, used to spread the weight; footing.
مشابه: base, foundation

(2) تعریف: in word processing or printing, information that is repeated at the bottom of a sequence of pages. (Cf. header.)

واژه footer در جمله های نمونه

1. The footer gives the page number of the document.
[ترجمه ترگمان]The شماره صفحه سند را می‌دهد
[ترجمه گوگل]پایین صفحه شماره صفحه سند را می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A four footer would be better.
[ترجمه ترگمان]با این حال، یک قدم از آن طرف تر بود
[ترجمه گوگل]چهار پایه بهتر خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My brother is a six - footer.
[ترجمه ترگمان] برادرم \"six\" - ه
[ترجمه گوگل]برادر من شش پایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Standard 15 footers are available for those with large suburban yards.
[ترجمه ترگمان]۱۵ footers استاندارد برای افراد دارای محوطه‌های بزرگ حومه شهر در دسترس هستند
[ترجمه گوگل]پانل های استاندارد 15 برای کسانی که دارای مزرعه های حومه ای بزرگ هستند در دسترس هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف footer

ولگرد (اسم)
stray , loafer , blackguard , tramp , vagabond , hooligan , rambler , gangrene , footer , straggler , larrikin , roamer , runner , prowler , swinger
پیاده رو (اسم)
walk , pedestrian , peripatetic , pavement , footer , sidewalk , footpath
گام زن (اسم)
footer

معنی عبارات مرتبط با footer به فارسی

معنی footer در دیکشنری تخصصی

footer
[کامپیوتر] پانویس متنی که در انتهای هر صفحه ی سند . چاپی قرار می گیرد . بر خلاف header. - پاصفحه ؛ پانویس ؛ زیرنویس ؛ پاورقی

معنی کلمه footer به انگلیسی

footer
• title which appears at the bottom of a page in a document (computers); one who walks, pedestrian (archaic); rugby (british slang); soccer (british slang)
• person or thing with a specific measurement in feet (used in combination, i.e. six-footer)

footer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
ته برگ (در فایل های متنی)
ebi
پا صفحه
اصلان ویسی
زیر برگ و پا برگ
یوسف نادری
پاصفحه(در رایانه، در نرم افزار وُردword) که در مقابل سرصفحه/سربرگheader قرار میگیرد.
لنا
زيرنويس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی footer
کلمه : footer
املای فارسی : فوتر
اشتباه تایپی : بخخفثق
عکس footer : در گوگل

آیا معنی footer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )