برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1671 100 1
شبکه مترجمین ایران

finishing touch


حسن ختام

واژه finishing touch در جمله های نمونه

1. The flowers on the table provided the finishing touch.
[ترجمه مهسا] گل های رو میز برای متاثر کردن و زیبایی تدارک دیدند
|
[ترجمه Shirinbahari] گل های روی میز حسن ختام را فراهم کردند.
|
[ترجمه ترگمان]گل‌هایی که روی میز قرار داشت، به پایان رسیده بود
[ترجمه گوگل]گل روی میز، لمس نهایی را ارائه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Give your gifts a special finishing touch by making this sparkly gift wrap.
[ترجمه مهسا] هدیه خو را بااین کاغذ کادو ،براق، خاص و تاثیر گذار کن|
[ترجمه ترگمان]با استفاده از این پوشش هدیه درخشان، یک تماس نهایی ویژه را به آن‌ها بدهید
[ترجمه گو ...

معنی کلمه finishing touch به انگلیسی

finishing touch
• last addition needed to make something complete

finishing touch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
افزودن جزئیات یا تغییرات برای تمام کردن کار
کرمی
فوت کوزه گری . کاری که در آخرین مرحله انجام میشه ولی در عین حال تکمیل کننده کار است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی finishing touch

کلمه : finishing touch
املای فارسی : فینیشینگ تاچ
اشتباه تایپی : بهدهساهدل فخعزا
عکس finishing touch : در گوگل

آیا معنی finishing touch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )