برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

fear

/ˈfɪr/ /fɪə/

معنی: وحشت، هراس، خوف، بیم، ترس، پروا، بیمناک بودن، ترسیدن، پروا داشتن
معانی دیگر: باک، رعب، ترس همراه با احترام، دلواپسی، نگرانی، احتمال، امکان، جای ترس، هراس داشتن، بیم داشتن، خوف داشتن، هاسیدن، سهستن، شکوخیدن، نگران بودن، واهمه داشتن، شک و تردید داشتن، (برای بیان تاسف و اذعان بکار می رود)، (قدیمی) ترساندن، وحشت زده کردن، دماغه ی ترس (دماغه ای در ساحل جنوب شرقی ایالت کارولینای شمالی)، ترسیدن از

بررسی کلمه fear

اسم ( noun )
(1) تعریف: an emotion characterized by alarm, anxiety, and tension, often caused by an expectation of danger or pain; dread.
مترادف: apprehension, dread, fright, terror, trepidation
متضاد: fearlessness
مشابه: alarm, angst, anxiety, consternation, dismay, horror, panic, phobia, scare, tension

(2) تعریف: a specific occurrence of such an emotion.
مترادف: apprehension, dread, fright, terror, trepidation
متضاد: fearlessness
مشابه: alarm, angst, anxiety, consternation, dismay, horror, panic, phobia, scare, tension

(3) تعریف: something that causes such an emotion.
مترادف: dread, fright, terror
مشابه: anxiety, b�te noire, horror, phobia, worry

- His greatest fear is of losing his wife.
[ترجمه ترگمان] بزرگ‌ترین ترس او از دست دادن همسرش است
[ترجمه گوگل] بزرگترین ترس او از دست دادن همسرش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: profound awe or reverence, esp. toward a supreme power or being.
مترادف: awe, reverence, veneration
مشابه: amazement, esteem, honor, marvel, respect, wonder
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: fears, fearing, feared
...

واژه fear در جمله های نمونه

1. fear god and love his creatures
از خدا بترس و مخلوقات او را دوست بدار.

2. fear is infectious
ترس مسری است.

3. fear jumbled his thoughts
ترس افکار او را به هم زده بود.

4. fear made him quaver inwardly
ترس سر تا پای وجودش را به لرزه در آورد.

5. fear of atomic retalliation deterred the communists from attacking
ترس از تلافی با سلاح اتمی کمونیست‌ها را از حمله بازداشت.

6. fear of communism was the master fear
ترس از کمونیسم ترس عمده محسوب می‌شد.

7. fear of criticism is a good sanction
ترس از انتقاد بازدارنده‌ی خوبی است.

8. fear of death
ترس از مرگ

9. fear of death had obsessed her
ترس از مرگ فکر او را مشغول کرده بود.

10. fear of failure loomed large in his mind
ترس از ناکامی در مخیله‌اش قوت می‌گرفت.

11. fear of mob rule
ترس از چیرگی اراذل و اوباش

12. fear overrode everything
ترس همه چیز را تحت تاثیر قرار داد.

13. fear overtook him
ترس بر او مست ...

مترادف fear

وحشت (اسم)
fear , dread , abhorrence , panic , terror , horror , fray , fright , funk , awe , jitters , trepidation
هراس (اسم)
fear , panic , feeze , alarm , alarum , apprehension , fright , funk
خوف (اسم)
scare , fear , dread , phobia , terror , horror , apprehension , funk , anxiety , awe , windup , boggle , trepidity
بیم (اسم)
scare , fear , dread , phobia , care , apprehension , funk , awe , misgiving , scrupulosity , qualm , scruple
ترس (اسم)
fear , dread , horror , fray , awe , dismay , misgiving
پروا (اسم)
fear , care , concern
بیمناک بودن (فعل)
fear , misgive
ترسیدن (فعل)
bash , abhor , scare , fear , dread , quail
پروا داشتن (فعل)
fear , be anxious , be concerned

معنی عبارات مرتبط با fear به فارسی

نترسید
خداترسی
ترس ناشی از حسادت
هیچنترس یا نترسید، ابدا نترس
(در مکالمه) ابدا، اصلا نه، به هیچ وجه
ترس راکناربگذارید
ترس هیچمورد ندارد، جای هیچترس نیست

مخفف fear

عبارت کامل: First Encounter Assault Recon
موضوع: کامپیوتر
فیئر (F.E.A.R) یک بازی تیراندازی اول شخص ترسناک است که توسط مونالیت پرودکشن تولید و توسط ویواندی در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۵ برای مایکروسافت ویندوز توسط دی وان استودیو برای ایکس باکس ۳۶۰ و پلی استیشن منتشر شد و توسط تیم گیت استودیو دو پک برای این بازی ساخته شد فیئر: اکسترکشن پوینت در اکتبر ۲۰۰۶ و فیئر: پرسوس مندیت در نوامبر ۲۰۰۷ .

دو ادامه برای این بازی به نام فیئر ۲ و فیئر ۳ ساخته شده است.

معنی fear در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] ترس. حالت هیجانی در حضور یا پیش بینی محرک مضر و خطرناک. تجربه ذهنی از دلواپسی خفیف و احساس ناراحتی تا هول شدید فرق می کند. - ترس

معنی کلمه fear به انگلیسی

fear
• fright; horror; concern; terror
• be frightened; be concerned; be afraid of -; have respect for -
• fear is the unpleasant feeling of worry that you get when you think that you are in danger or that something horrible is going to happen.
• a fear is a thought that something unpleasant might happen or might have happened.
• if you do not do something for fear of something happening, you do not do it because you do not wish that thing to happen.
• if you fear someone or something, they make you feel nervous or worried; a formal use.
• if you fear something unpleasant, you are worried that it might happen, or might have happened; a formal use.
• if you say that you fear that something is the case, you mean that you are sorry or sad about it; a formal use.
• if you fear for something, you worry that it might be in danger; a formal expression.
fear death
• be afraid of death
fear no evil
• book written by natan sharansky recounting his experiences in soviet prisons as a prisoner of zion
fear not!
• don't be afraid, take courage
fear of
• fright due to; apprehension of, concern over, awe
fear of dismissal
• concern that one might be fired from one's job
fear of god
• devoutness, awe of the almighty
fear of heights
• acrophobia, abnormal fear of being in high places
fear reprisals
• be afraid of acts of vengeance or retribution
fear the worst
• anticipate the most unfavorable or unpleasant outcome possible
fear uncertainty and doubt
...

fear را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا رحمتی
ترس و وحشت- هراس
حدیث ایران
ترس- ترسیدن - نگرانی
H.k
وحشت-ترس از چیزی که ترسناک باشد
ایران
ترس و هراس از چیزی
Hizan
ترس ،دهشت،بیم،هراس،وحشت،رعب، funk,panic, terror,fear,horror
tinabailari
ترس ، وحشت 🐠🐠
they looked at one another in fear
آن ها با ترس به هم دیگه نگاه می کردند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fear

کلمه : fear
املای فارسی : فیر
اشتباه تایپی : بثشق
عکس fear : در گوگل

آیا معنی fear مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )