برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

fabulous

/ˈfæbjələs/ /ˈfæbjʊləs/

معنی: شگفت اور، افسانهای، افسانهوار
معانی دیگر: (عامیانه) خیلی خوب، عالی، محشر، معرکه، افسانه مانند، داستانگونه، داستانی، دستان، شگفت انگیز، باور نکردنی، اعجاب آور، محیرالعقول، مجهول

بررسی کلمه fabulous

صفت ( adjective )
مشتقات: fabulously (adv.), fabulousness (n.)
(1) تعریف: almost beyond belief; astounding.
مترادف: astounding, incredible, stupendous, unbelievable
مشابه: inconceivable, marvelous, phenomenal, prodigious, tall

- Harry Houdini was famous for his fabulous escapes.
[ترجمه ترگمان] هری هودینی برای فرار افسانه‌ای او مشهور بود
[ترجمه گوگل] هری هودینی برای فرار افسانه خود مشهور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She wasn't planning to take the job, but the company made her a fabulous offer.
[ترجمه سعید پارساپور ] او تصمیمی برای پذیرفتن آن شغل نداشت ، با وجود این شرکت پیشنهادی باور نکردنی به او داد.
|
[ترجمه ترگمان] او قصد نداشت شغل را بگیرد، اما شرکت پیشنهاد خوبی به او داد
[ترجمه گوگل] او قصد ندارد کار را انجام دهد، اما این شرکت او را پیشنهاد شگفت انگیزی ارائه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه fabulous در جمله های نمونه

1. a fabulous trip to hamadan
یک سفر عالی به همدان

2. A girl should be two things: classy and fabulous.
[ترجمه ترگمان] یه دختر باید دو چیز باشه عالی و افسانه‌ای
[ترجمه گوگل]دختر باید دو چیز باشد: درجه یک و افسانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A fabulous breakfast matters more than anything else.
[ترجمه سعید پارساپور ] یک صبحانه بیاد ماندنی (ناب) به هر چیز دیگری می ارزد.
|
[ترجمه ترگمان]یک صبحانه عالی بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد
[ترجمه گوگل]صبحانه افسانه بیشتر از هر چیز دیگری مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is a fabulous sum of money.
[ترجمه ترگمان]این مبلغ بسیار جالبی است
[ترجمه گوگل]این مبلغ افسانه ای است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف fabulous

شگفت اور (صفت)
extraordinary , wonderful , exclamatory , fabulous
افسانهای (صفت)
fictional , incredible , fabulous , legendary , fictive
افسانهوار (صفت)
fabulous

معنی کلمه fabulous به انگلیسی

fabulous
• wonderful, marvelous; unbelievable; legendary, imaginary; from a legend
• you use fabulous to say how wonderful or impressive something is; an informal use.
• fabulous creatures, places, or things occur in stories or legends, but are not real or true; a literary use.

fabulous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nazanin.z
هیجان اور
m
شگفت انگیز
na
افسانه ای
Milad😋
wondeful=incredible
Hossein
معرکه
Sogand
شگفت انگیز
میثم علیزاده
● محشر
● افسانه ای
● بسیار زیاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fabulous

کلمه : fabulous
املای فارسی : فبولوس
اشتباه تایپی : بشذعمخعس
عکس fabulous : در گوگل

آیا معنی fabulous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )