برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

experience

/ɪkˈspɪr.iː.əns/ /ɪkˈspɪəriəns/

معنی: خبرگی، مکتب، تجربه، ورزیدگی، اروین، ازمودگی، کارازمودگی، ازمایش، کشیدن، تحمل کردن، تجربه کردن
معانی دیگر: آروین، کارکشتگی، کارآزموده، کاردیدگی، سرگذشت، رویدادهای پیشینی (در عمر یک فرد یا گروه)، پیشداد، پیشامد، به سر (کسی) آمدن، (سختی یا درد و غیره) کشیدن، (لذت و غیره) بردن، سردوگرم (روزگار را) چشیدن، تمرین دادن

بررسی کلمه experience

اسم ( noun )
(1) تعریف: a particular situation or event that one has encountered or lived through.
مشابه: adventure, affair, event, happening, incident, lesson, occurrence, ordeal

- Working in that factory was tough for those months, but it was a good experience for him.
[ترجمه ترگمان] کار کردن در آن کارخانه برای آن ماه‌ها مشکل بود، اما تجربه خوبی برای او بود
[ترجمه گوگل] کار کردن در آن کارخانه برای آن ماهها دشوار بود، اما برای او خوب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She never forgot the experience of being on stage for the first time.
[ترجمه آنیتا] او هرگز تجربه ی حضور در مرحله‌ی اول را فراموش نکرده بود
|
[ترجمه ^^Kim Jung Bum] او هرگز اولین تجربه ی روی استیج رفتنش را فراموش نکردـ
|
[ترجمه مسعود] او هرگز اولین تجربه روی استیج بودنش رو فراموش نکرد.
...

واژه experience در جمله های نمونه

1. experience has salted his beard
تجربه ریش او را سفید کرده است.

2. experience oftentimes allays our fear of the unknown
تجربه اغلب ترس ما را از ناشناخته‌ها تخفیف می‌دهد.

3. experience is the best teacher
تجربه بهترین معلم است

4. an experience i'll never forget
تجربه‌ای که هرگز فراموش نخواهم کرد

5. an experience that will be the making of him
تجربه‌ای که موجب موفقیت او خواهد بود

6. an experience unlike any other
تجربه‌ای بی‌شباهت به هر تجربه‌ی دیگر

7. practical experience
تجربه‌ی عملی

8. sense experience
تجربه‌ی حسی

9. that experience left a bad taste in my mouth
آن تجربه مزه‌ی بدی دردهانم باقی گذاشت.

10. a bruising experience
تجربه‌ای طاقت فرسا

11. a chilling experience
تجربه‌ای هراس انگیز (هولناک)

12. a harrowing experience
تجربه‌ای دلخراش

13. a novel experience
...

مترادف experience

خبرگی (اسم)
competence , expertise , experience
مکتب (اسم)
school , training , experience , doctrine , primary school
تجربه (اسم)
experiment , experience
ورزیدگی (اسم)
skill , experience
اروین (اسم)
experience
ازمودگی (اسم)
experience
کارازمودگی (اسم)
experience
ازمایش (اسم)
test , assay , temptation , experiment , shy , trial , testing , tryout , try , exam , examination , experience , examen , experimentation , probation , screening
کشیدن (فعل)
trace , figure , heave , string , stretch , drag , pluck , draw , haul , weigh , pull , avulse , drain , strap , lave , suffer , subduct , thole , shove , chart , plot , experience , lengthen , hale , drawl , entrain , evulse , snick , magnetize , trawl
تحمل کردن (فعل)
stomach , support , stand , tolerate , withstand , bear , stick , comport , sustain , suffer , endure , bide , thole , experience , undergo
تجربه کردن (فعل)
experiment , try , experience

معنی عبارات مرتبط با experience به فارسی

تجربه بهترین معلم است
پشت دستم رو داغ گذاشتم
بی تجربه، ناازموده

معنی experience در دیکشنری تخصصی

experience
[برق و الکترونیک] تجربه
[ریاضیات] تجربه کردن، وارد کردن، وارد بر، تجربه، آزمون، تجربه ی تصادفی، امتحان، آزمایش
[آمار] تجربه
[سینما] تجربه دراماتیک

معنی کلمه experience به انگلیسی

experience
• knowledge obtained by doing; something that one has lived through
• try; live through; feel; endure
• if you have had experience of something, you have seen it, done it, or felt it.
• you can refer to all the things that have happened to you as experience.
• an experience is something that happens to you or something you do.
• if you experience a situation or feeling, it happens to you or you are affected by it.
• see also experienced.
experience is the best teacher
• life is the best teacher, the best way to learn is by doing
experience not essential
• applicant need not have prior work experience in this field
experience preferred
• applicant should have prior work experience in this field
experience required
• prior knowledge and work experience necessary (phrase used by employers seeking experienced job applicants)
a ha experience
• sudden and important discovery, enlightening experience
broad experience
• rich experience, wide experience
corrective experience
• deeply felt event or experience which counteracts the difficult effects of previous experiences, experience which improves the impression made by a previous experience
firsthand experience
• familiarity or knowledge gained from personal involvement, direct experience
gain experience
• acquire knowledge through repeated involvement, gain familiarity
gained experience
• acquired knowledge through repeated involvement, gained familiarity
ha ...

experience را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین
رنج کشیدن
mobina
آزمایش٫تمرین
zahra mohammadi
تجربه
Ker
رنج کشیدن
Sama
تجربه داشتن
Negar
تجربه داشتن در چیزی
ehsan
noun
تجربه
experience, experiment
ورزیدگی
experience, skill
ازمایش
test, experiment, trial, testing, tryout, experience
خبرگی
expertise, experience, competence
اروین
experience
ازمودگی
experience
کارازمودگی
experience
مکتب
school, doctrine, primary school, experience, training
verb
تجربه کردن
experience, experiment, try
کشیدن
drag, draw, pull, stretch, drain, experience
تحمل کردن
tolerate, withstand, endure, sustain, stand, experience
Samaneh
تجربه
tina
The things that you have done or the knowledge or skill you get from seeing or doing something
فیض
مواجه شدن - آشنا بودن - احساس کردن - اتفاق - برخورد داشتن - تلاش کردن - چشیدن
P
تجربه ،تجربه كردن
..
تجربه، تجربه کردن، تجربه داشتن
فاطمه مقصودی
تجربه کردن/تجربه
Example:The old people have a lot of eperience
چکاوک
تحمل کردن
Beheshte
experience:تجربه
Ati
دچار شدن
Mitra ohG
تجربه
ساینا پناهی
تجربه. تجربه داشتن چیزی.به معنی تحمل هم می شده بچه ها جون
محدثه فرومدی
به خود دیدن، شاهد بودن، داشتن، گذراندن، واقع شدن، وقوع
😁
تجربه داشتن
😁
تجربه داشتن
میلاد علی پور
متحمل شدن، درمعرض چیزی قرار گرفتن
سد جاوید
سنوات-سبقه
Cent
The teams that you have done the knowledge or skill that you get from seeing or doing something
themahdieh
تجربه/moxie
tinabailari
تجربه ، تجربه کردن
everyone experiences these problems at some time in their lives
همه ، این مشکلات را موقعی از زندگی شان تجربه می کنند
هنر 95 ، زبان 93 ، انسانی 89 ، تجربی 88 و... 🚞🚞🚞
Sara_kavoosi
The psychologist is seeking to determine the relative importance of heredity and experience on the behavior of the twins.
در این جا به معنی محیط است.
مهدی هریسچیان
خاطرات
v
تجربه
🙃ANZM😝
خبره بودن/با تجربه بودن/تجربه داشتن
MH

The teams that you have done the knowledge or skill that you get from seeing or doing something is your experience.
♥Amirmaghare_lover♥

The teams that you have done the knowledge or skill that you get from seeing or doing something is your experience.
امیررضا
در ترم Reach4 به معنی تجربه میشود.
tinabailari
تجربه
The best way to learn is by experience
بهترین روش یادگیری از طریق تجربه است ✔️
Sunflower
To Undergo
دستخوش چیزی شدن
دچار (چیزی) شدن


When suddenly faced by the unknown or imminent danger, human will invariably experince a split second of indesicion.
Star Trek TOS

دچار شک و تردید شدن
Dan
The things that you have done or the knowledge or skill you get from seeing or doing something is your experience reach 4 unit 9 part three کانون زبان ایران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی experience

کلمه : experience
املای فارسی : اکسپرینس
اشتباه تایپی : ثطحثقهثدزث
عکس experience : در گوگل

آیا معنی experience مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )