برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

expect

/ɪkˈspekt/ /ɪkˈspekt/

معنی: انتظار داشتن، منتظر بودن، چشم داشتن، حامله بودن
معانی دیگر: پیش بینی کردن، (پیدایش یا وقوع چیزی را) محتمل پنداشتن، توقع داشتن، چشم داشت داشتن، متوقع بودن، بیوسیدن، گوش به در بودن، گوش به زنگ بودن، (عامیانه) حدس زدن، تصور کردن، پنداشتن، گمان کردن، (در اصل) صبر کردن، در انتظار نشستن

بررسی کلمه expect

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: expects, expecting, expected
(1) تعریف: to hope for or look forward to with some reason to believe in fulfillment.
مترادف: anticipate, await, hope for, reckon on
متضاد: doubt
مشابه: bank on, bargain for, calculate upon, contemplate, count on, foresee, look for, predict, reckon, think, trust, wait for, watch for

- She's excited because she's expecting a package from her sister.
[ترجمه ترگمان] هیجان‌زده است چون منتظر بسته شدن یک بسته از خواهرش است
[ترجمه گوگل] او هیجان زده است زیرا او در انتظار یک بسته از خواهرش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He's expecting a good grade on this paper because he worked very hard on it.
[ترجمه پروین جوادی] او انتظار دارد نمره خوبی از این برگه دریافت کند، چون خیلی روی آن کار کرده است.
|
[ترجمه نیوشا زرگری] او(مذکر به علت he) انتظار داره که نمره ی خوبی رو از این برگه بگیره چون روی اون سخت کار کرده.|
...

واژه expect در جمله های نمونه

1. don't expect him to help!
از او انتظار کمک نداشته باش‌!

2. don't expect miracles from him -- he's only human!
از او انتظار معجزه نداشته باش - انسانی بیش نیست‌!

3. i expect my students to write concisely
انتظار دارم که شاگردانم واضح و مختصر بنویسند.

4. i expect those indians are on their way to war
فکر می کنم آن سرخپوستان عازم جنگ باشند.

5. we expect guests tonight
امشب قرار است مهمان بیاید.

6. do not expect even the commonest civilities from them
حتی عادی‌ترین رفتار مودبانه را هم از آنها انتظار نداشته باش.

7. we must not expect to be all happy in the same degree
نباید انتظار داشته باشیم که همه به یک میزان دلشاد باشیم.

8. whereby did you expect to succeed?
چگونه انتظار داشتی که موفق بشوی‌؟

9. the last thing i expect him to say
غیرمحتمل‌ترین چیزی که فکر می‌کنم او بگوید

10. If you are successful, you can expect promotion.
[ترجمه ترگمان]اگر موفق باشید، می‌توانید انتظار ترفیع را داشته باشید
[ترجمه گوگل]اگر موفق باشید، می توانید انتظار ارتقاء را داشته باشید
[ترجمه شما] ...

مترادف expect

انتظار داشتن (فعل)
await , attend , hold forth , anticipate , expect , envisage , hope
منتظر بودن (فعل)
await , expect , look for
چشم داشتن (فعل)
expect
حامله بودن (فعل)
expect

معنی expect در دیکشنری تخصصی

[صنعت] انتظار داشتن ، منتظر بودن ، چشم داشتن
[ریاضیات] انتظار داشتن
[نساجی] انتظار کشیدن

معنی کلمه expect به انگلیسی

expect
• hope, anticipate; assume
• if you expect something to happen, you believe that it will happen.
• if you are expecting something, you believe that it is going to happen or arrive.
• if you expect something, you believe that it is your right to get it or have it.
• if you expect someone to do something, you require them to do it as a duty or obligation.
• you say `i expect' when you mean that what you are saying is likely to be correct.
• if a woman is expecting a baby, she is pregnant.
expect no less
• have an understood level of expectation
expect nothing less
• have an understood level of expectation
did not expect
• did not anticipate; did not require; did not assume
did not know what to expect
• did not know what he was in for, did not know what would happen

expect را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجید
به جز
Sadaf as
انتظار داشتن توقع داشتن چشم داشت
سروش
انتظار داشتن
zarzar
except=به جز
accept=پذيرفتن
expect=انتظار داشتن
aspect=جنبه،لحاظ
آی سل بخشعلی زاده
انتظار داشتن
Saniya
چشم داشتن
منتظر بودن
انتظار داشتن
Arian
صندق،جعبه،سرگذشت
حاج حسین غلام زاده همدانی

منتظر بودن
بهاره
امیدوار بودن
HANM
تصور داشتن، انتظار داشتن،توقع داشتن از، پنداشتن، امیدوار بودن.
مینا عنایتی
انتظار داشتن.
tinabailari
انتظار داشتن ، احتمال دادن 🚝🚝
we were expecting the letter to arrive by now
انتظار داشتیم که نامه تا الان برسد
تجربی 95 ، هنر 95 ، زبان 95 ، ریاضی 93، انسانی93 و...
فاطمه :)
توقع داشتن
T
انتظار داشتن پیش بینی کردن
بهار فرهمند
پیش بینی کردن
الیاس صالحی
انتظار داشتن
مثلا
What did you expect me to do at there
یعنی انتظار داشتی اونجا چکار میکردم
یا
What do you expect me
یعنی چه انتظاری ازم داری
آرش
نباید به انتظار ترجمه کرد.
انتظار فقط در مورد موارد خوب و خوش به کار می رود.
باید پیش بینی معنی کرد.
محمد
به معنی (خبره) در بحث یادگیری ماشین
گل شمعدانی
مواردی که دوستان فرمودن درسته همچنین معنی حامله بودن رو هم میده
.my mom was pregnant me in fact ,she was expecting me
Ayris Kianafshar
Look forward
Figure
I expect from you
I hope I am not disappointed and heartbroken
Appreciate the love of my breast with your love
از تو انتظار دارم
اميدوارم مايوس ودلشكسته نشوم
به عشق سينم با عشقت بها بده
پارسا حیدری
انتظار داشتن
منتظر بودن
Parts of speech: ( 1 ) transitive verb
Example : I expect to my mother came
Parts of speech : ( 2 ) instrastive verb
Example : can we expect
Farhood
[Bad Weather]
[Collocation]
forecast/​expect/​predict rain/​snow/​a category-four hurricane
نگار بهاری
انتظار داشتن
Dorsa
to think that something will happen because it seems likely or has been planned
معرفت
Do not expect anything from me
توقعي از من نداشته باش
میرحسین سیاوشی خیابانی
مدتی را به انتظار سپری کردن
سیدحسین اخوان بهابادی
برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه‌هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد
کلمه ی جدید :expect
کلمه ی آشنا :اکسپکتورانت (به انگلیسی، Expectorant)
برقراری رابطه :
فرض کنید expect مخفف Expectorant است
دکترها با تجویز اکسپکتورانت از شربت اکسپکتورانت انتظار دارند که خلط ها را از ریه مریض خارج کند.
نتیجه:
expect=انتظار داشتن.
انتظار داشتن از خانواده pect ها اشکال ندارد اما از خانواده های دیگر مانند except(به جز) و
accept(پذيرفتن) که ربطی به خانواده پکت ها ندارد اشکال دارد اما یک کلمه از خانواده پکت ها داریم به نام aspect, با آنکه انتظار خلط آوری از او نمی رود اما از جنبه های دیگر می توان از آن انتظار داشت این as اول کلمه ی aspect همین مطلب را می گوید [از]، از یعنی از جنبه دیگر.
نتیجه :
aspect=جنبه
نکته:
طبق نظر کارشناسان یادگیری در امر یادسپاری هرچه مسائل جذابتر، خنده دارتر ، مسخره امیزتر، ترسناک تر و چندش آور تر باشد ماندگاری بهتر خواهد داشت البته بعد ازساخت داستان تصورنمودن ان هم می تواند میزان یادسپاری را به مراتب بیشتر کند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی expect

کلمه : expect
املای فارسی : اخپکت
اشتباه تایپی : ثطحثزف
عکس expect : در گوگل

آیا معنی expect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )