برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

even if


اگر هم، ولو انکه

واژه even if در جمله های نمونه

1. Justice must be done even if the sky falls.
[ترجمه ترگمان]حتی اگر آسمان سقوط کند، عدالت باید انجام شود
[ترجمه گوگل]عدالت باید انجام شود حتی اگر آسمان سقوط کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Truth will out, even if buried in a golden coffin.
[ترجمه ترگمان]حقیقت برملا خواهد شد، حتی اگر در تابوت طلایی دفن شود
[ترجمه گوگل]حقیقت حتی اگر در یک تابوت طلایی دفن شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Even if someone breaks your heart, there is always someone willing to mend it.
[ترجمه ترگمان]حتی اگر کسی قلب شما را بشکند، همیشه یک نفر حاضر است آن را اصلاح کند
[ترجمه گوگل]حتی اگر کسی قلب شما را از بین ببرد، همیشه کسی مایل است که آن را اصلاح کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We shouldn't slight anybody even if he's a nobody.
[ترجمه ترگمان]حتی اگر کسی هم نیست، ما نباید به کسی کمک کنیم
[ترجمه گوگل]ما نباید کسی را حتی اگر او هیچ کس نیست
[ترجمه شما] ترجمه ...

معنی عبارات مرتبط با even if به فارسی

معنی کلمه even if به انگلیسی

even if
• still, even though

even if را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
حتی در صورت
arezoonosrati
حتی اگر
ولو اینکه
حتی در صورت
حتی درمورد
Pedram
علی رغم اینکه...
Niaz
در صورتیکه
علی رغم اینکه
دکتر سعیدی
هرچند اگر
محمد پویا
اگرچه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی even if

کلمه : even if
املای فارسی : ایون ایف
اشتباه تایپی : ثرثد هب
عکس even if : در گوگل

آیا معنی even if مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )