برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

embark on

واژه embark on در جمله های نمونه

1. Never embark on what comes after without having mastered what goes before.
[ترجمه ترگمان]هرگز به چیزی که پس از آن که بر آنچه پیش‌تر می‌رود دست نزنید
[ترجمه گوگل]هرگز چیزی را که بعد از آن بدون تسلط بر آنچه پیش می آید، وارد نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Maybe it doesn't matter which road we embark on. Maybe what matters is that we embark.
[ترجمه ترگمان]شاید اهمیتی نداشته باشد که به کدام جاده برویم شاید چیزی که مهمه اینه که ما سوار هواپیما میشیم
[ترجمه گوگل]شاید مهم نیست که جاده ای که در آن راه می رویم شاید مهم است که ما در حال راه اندازی هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was now ready to embark on her journey of adventure.
[ترجمه ترگمان]اکنون آماده بود که سفر ماجراجویی را شروع کند
[ترجمه گوگل]او اکنون آماده است تا سفر خود را از ماجراجویی آغاز کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was about to embark on a major expedition.
[ترجمه ترگمان]اون می‌خواست یه ماموریت بزرگ رو شروع کنه
[ترجمه گوگل]او د ...

معنی کلمه embark on به انگلیسی

embark on
• begin, start, set about, undertake, launch, plunge into
embark on an activity
• begin doing something

embark on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mina
آغاز کردن
Sounia
مبادرت كردن به،اقدام كردن به
تتتتت
از صفر شروع کردن
حسن امامی
embark on/upon sth
شروع کردن یک کار نو و جدید
میلاد علی پور
انجام دادن, اجرا کردن
محدثه فرومدی
دست زدن به کاری، پرداختن به
افشین گلچین
اقدام کردن به
فرشته عاج
این فعل بیشتر مترادف undertake است؛ یعنی عهده دار شروع یا انجام کاری شدن
اکرم هادی‌نژاد
Carla Brown has since embarked on a career that aims to communicate health information in an unconventional way—using gaming technology.
Atefe
To begin doing something
R
شروع کردن به کاری، اقدام کردن به کاری
English User
در پیش گرفتن
We’ve embarked on an exciting new project.
We’ve embarked on a long adventure

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی embark on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )