برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

email

/ˈiːmel/ /ˈiːmeɪl/

پست الکترونیکی

واژه email در جمله های نمونه

1. You can contact us by email or fax.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید با ایمیل و یا فکس به ما تماس بگیرید
[ترجمه گوگل]شما می توانید با ما از طریق ایمیل یا فکس تماس بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You can send me an email.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید یک ایمیل برای من بفرستید
[ترجمه گوگل]شما می توانید یک ایمیل به من بفرستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Viruses can be spread inadvertently by email users.
[ترجمه ترگمان]ویروس‌ها می‌توانند به صورت ناخواسته توسط کاربران ایمیل پخش شوند
[ترجمه گوگل]ویروس ها می توانند به طور تصادفی توسط کاربران ایمیل گسترش یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She wondered who'd sent her the mysterious email.
[ترجمه ترگمان]او از خودش پرسید که چه کسی آن ایمیل مرموز را برایش فرستاده بود
[ترجمه گوگل]او تعجب کرد که چه کسی ایمیلش را فرستاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی email در دیکشنری تخصصی

email
[کامپیوتر] پست الکترونیکی نگاه کنید به : electronic mail .

معنی کلمه email به انگلیسی

email
• correspond via e-mail; send communications through electronic mail (computers)
• method of correspondence via the internet; communication sent by electronic mail (also e-mail)
email message
• electronic mail message, emsg, computerized letter delivered through the internet
anonymous email
• electronic mail message that is sent by a third party in order to preserve the secrecy of the sender's identity
coalition against unsolicited commercial email
• organization which supports legislation to prohibit the sending of unsolicited advertisements via email, cauce (computers)
unsolicited commercial email
• unrequested email message containing an advertisement (type of 'spam' email)

email را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

eli
نامه
Ali
نامه الکترونیکی
سپید ناناز
عزیزان توجه داشته باشید این کلمه هم اسم میتواند باشد و هم به عنوان فعل استفاده شود
اسم:نامه الکترونیکی
فعل: نامه الکترونیکی فرستادن
tinabailari
She received your e-mail 2 days ago
او ایمیل تو را دو روز پیش دریافت کرد 🏤
علی باقری
واژه ی email ریشه ی اوستایی دارد این واژه در اوستا به شکل maēɵ آمده است که به معنی فرستادن می باشد . واژه ی موشک که در پارسی میانه به شکل Mesak ثبت شده از ریشه اوستایی maēɵ به معنای فرستادن به دست آمده .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی email

کلمه : email
املای فارسی : ایمیل
اشتباه تایپی : ثئشهم
عکس email : در گوگل

آیا معنی email مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )