برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1437 100 1

either

/ˈiːðər/ /ˈaɪðə/

معنی: این و ان، هر یک از دو تا
معانی دیگر: یکی یا دیگری، یکی از دوتا، هر یک (از دو تا)، (با: or) یا ... یا، (بعد از دو فعل منفی به کار می رود) نه...نه، همچنین نه، (عامیانه) هرگز، اصلا نه، به هیچ وجه، کلمه مخالف ان neither است یعنی هیج کدام

بررسی کلمه either

صفت ( adjective )
(1) تعریف: one or the other of two.

- You can have either a piece of cake or a slice of pie, but not both.
[ترجمه ترگمان] شما می‌توانید یک تکه کیک یا یک تکه از کیک داشته باشید اما نه هر دو
[ترجمه گوگل] شما می توانید یک تکه کیک یا یک تکه پای را داشته باشید، اما نه هر دو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: each of two.

- There is a side table on either side of the bed.
[ترجمه ترگمان] یک میز کناری در دو طرف تخت است
[ترجمه گوگل] یک میز جانبی در هر طرف تخت وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
ضمیر ( pronoun )
• : تعریف: one or the other.

- I know I can choose between the two, but I really don't want either.
[ترجمه ترگمان] می‌دانم که می‌توانم بین آن دو انتخاب کنم، اما واقعا هم نمی‌خواهم
[ترجمه گوگل] من می دانم که می توانم بین این دو انتخاب کنم، اما من هم واقعا نمی خواهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

واژه either در جمله های نمونه

1. either come to the capital as servant / or prepare for war
یا بیا پایتخت در خدمت / یا که آماده باش جنگانا

2. either come to the capital to serve or get ready for war!
(زاکانی) یا بیا پایتخت در خدمت یا که آماده باش جنگانا!

3. either die or slay
یا بمیر یا بمیران.

4. either this or that
یا این یا آن

5. either tonight or tomorrow
یا امشب یا فردا

6. you can either heed my words or show boredom
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

7. you can either pay now or later
می‌توانید حالا بپردازید یا بعدا.

8. you must either swallow your words or die
یا باید حرف‌های خود را انکار کنی یا بمیری.

9. rabbits are hunted either afoot or on horseback
خرگوش را یا پیاده و یا سوار بر اسب شکار می‌کنند.

10. signs can be either literal or numerical
علامت‌ها می‌توانند واتی یا شماره‌ای باشند.

11. students can take either a paper in latin or a paper in greek
شاگردان می‌توانند امتحان کتبی لاتین و یا امتحان کتبی یونانی را انتخاب کنند.

12. you can use either hand
...

مترادف either

این و ان (صفت)
either
هر یک از دو تا (صفت)
either

معنی عبارات مرتبط با either به فارسی

هریک ازدو، هیچ یک ازدو
(وابسته به یا نشانگر حالتی که در آن یکی از دو چیز صادق است) یا این یا آن، یکی از دو تا، یا این یا ان
هریکی، هرکدام

معنی either در دیکشنری تخصصی

either
[فوتبال] هریک از دوتا
[ریاضیات] هر کدام، هر یک، هم، هر یک از، هر
[ریاضیات] یکی از نمودار ها
[ریاضیات] هر عمل گروهی
[ریاضیات] در یکی از دو

معنی کلمه either به انگلیسی

either
• one of two
• (grammar) also, too, as well (used after a negative clause: i won't either)
• one or the other; one and the other
• precedes two or more coordinate words or phrases, either...or
• you use either in front of the first of two or more alternatives, when you are stating the only possibilities or choices that there are. the other alternatives are introduced by `or'.
• you can use either in a negative statement in front of the first of two alternatives in order to say that the negative statement refers to both the alternatives.
• either refers to one of two possible things, when you want to say that it does not matter which one is chosen.
• you can also use either in a negative statement to refer to each of two things when you are saying that the negative statement includes both of them.
• either is used by itself at the end of a negative statement to indicate that there is a similarity or connection between a person or thing that you have just mentioned and one that was mentioned earlier.
• you can use either before a noun that refers to each of two things when you are talking about both of them.
either ••• or
• of or characteristic of an unavoidable choice between two alternative where both together are not possible
either or
• one or the other, either one

either را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

💋
یا،حتی
علیرضا خدابنده
همچنین، همینطور
طاها تمسکی
یا - حتی - شاید - بجای
🍀
هیچ یک از = (.either (adv
سمانه
Eitherبه عنوان(determined) (تعیین کننده)به کار میرود. به معنی هردو، این و آن
مثلا وقتی میخوای یه چیز بخری بین چند تا چیز باید تعیین کنی، پس میگی این و آن یا جفتشون یا هردو
Yazdan
هر کدام
هر کدام از
💓
Either means also and is only used in negative sentences
fatima
در هر صورت
یزدان
either....or
یا.....یا...
آرش
به هر روی
Be
also
هم،همچنین
یا،
Mansour
برای اعلام موافقت و اتفاق نظر, در پاسخ به جملات منفی از آن در آخر جملات استفاده میشود.
مثال :

I cant play guitar
I cant either
محدثه فرومدی
چه... چه
either political or economic = چه سیاسی چه اقتصادی
Lee shin hye
Means also and is only used in negative sentences
رضارضائی
به صورت ... یا ...
ashkan
یکی از دوتا معمولا برای انتخاب کردن we use either :in/out
حمید پرهام
یک کدام
......
iether یعنی همچنین . ان هم کسی هم معنی دیگه ای نگه کس شعر بگه
Arshi. Si. 1380
Well at work we use vido conferencing for meeting with international offies. its
less expensive than a business trip. and you dont get jet lag, either ! "


سانیا
همچنین
M
یک چیز از چند چیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی either
کلمه : either
املای فارسی : ایتهر
اشتباه تایپی : ثهفاثق
عکس either : در گوگل

آیا معنی either مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )