برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

egypt

/ˈiːdʒəpt/ /ˈiːdʒɪpt/

معنی: کشور مصر
معانی دیگر: کشور جمهوری مصر (نام رسمی: arab republic of egypt)، مخفف: مصری

بررسی کلمه egypt

اسم ( noun )
• : تعریف: a North African country on the Mediterranean and Red Seas; Arab Republic of Egypt.

واژه egypt در جمله های نمونه

1. Cairo is the capital of Egypt.
[ترجمه ترگمان]قاهره پایتخت مصر است
[ترجمه گوگل]قاهره پایتخت مصر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is now living in exile in Egypt.
[ترجمه ترگمان]او اکنون در تبعید در مصر زندگی می‌کند
[ترجمه گوگل]او اکنون در تبعید در مصر زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There are around 80 pyramids in Egypt now.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر حدود ۸۰ هرم در مصر وجود دارد
[ترجمه گوگل]در حال حاضر حدود 80 اهرام مصر وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She had some exciting adventures in Egypt.
[ترجمه الهه احمدی] او در مصر ماجرا های جالبی را پشت سر گذاشت بود|
[ترجمه ...

مترادف egypt

کشور مصر (اسم)
egypt

معنی عبارات مرتبط با egypt به فارسی

مصر سفلی، مصر پایینی
هرم های مصر

معنی کلمه egypt به انگلیسی

egypt
• arab republic of egypt, country in northern africa
• the arab republic of egypt is a country in northern africa. it became fully independent from britain in 1936. in 1956 president nasser nationalized the suez canal, resulting in the suez crisis. the october, or yom kippur war, of 1973 was the last in a series of wars involving israel and egypt, which were ended by the camp david agreement of 1978. lieutenant-general muhammad hosni mubarak, of the national democratic party (ndp), became president in 1981, when president anwar sadat was assassinated. the increasing influence of muslim fundamentalism became a source of tension in the early 1990s, particularly in the south, with attacks on givernment officials and foreign tourists. egypt produces oil, and is a major exporter of cotton and textiles. it is a member of the arab league and the organization of african unity.
peace treaty with egypt
• agreement signed in 1979 which promises normal and friendly relations between israel and egypt
ten plagues of egypt
• plagues that were sent down upon egypt by moses (in the bible)

egypt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohammad
کشور مصر
Mohaddeseh
کشور مصر
Amir Mahdi Amiri
مصر معروف به کشور فراعنه که بزرگترین رود دنیا رود نیل در آن قرار دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی egypt

کلمه : egypt
املای فارسی : اگیپت
اشتباه تایپی : ثلغحف
عکس egypt : در گوگل

آیا معنی egypt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )