برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1403 100 1

each other

/ˈiːt͡ʃˈəðər/ /iːt͡ʃˈʌðə/

معنی: همدیگر، یکدیگر، بایکدیگر، بیکدیگر

بررسی کلمه each other

ضمیر ( pronoun )
• : تعریف: each the other (used to show reciprocity).

- They suspected each other of the crime.
[ترجمه محمد حیدری] اون ها به جرم های هم مشکوک شدن.
|
[ترجمه ترگمان] آن‌ها به یکدیگر مظنون بودند
[ترجمه گوگل] آنها یکدیگر را از جرم سوء قصد کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه each other در جمله های نمونه

1. Health and cheerfulness mutually beget each other.
[ترجمه ترگمان]سلامتی و نشاط هر دو به هم می‌رسند
[ترجمه گوگل]سلامت و شادابی یکدیگر را متقابلا می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sadness and gladness succeed each other.
[ترجمه ترگمان]غم و اندوه به جای یکدیگر به موفقیت می‌رسند
[ترجمه گوگل]غم و اندوه و خوشبختی یکدیگر را به موفقیت می رسانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Riches and virtue do not often keep each other company.
[ترجمه ترگمان]ریچز و تقوا اغلب هر شرکت دیگری را نگهداری نمی‌کنند
[ترجمه گوگل]ثروت و فضیلت اغلب شرکت های دیگر را حفظ نمی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The two teams traded off with each other several years for first place in the football league.
[ترجمه ترگمان]این دو تیم چندین سال برای اولین بار در لیگ فوتبال بازی کردند
[ترجمه گوگل]دو تیم برای چندین سال در لیگ فوتبال جای خود را با یکدیگر متحد کردند
[ترجمه شما] ...

مترادف each other

همدیگر (ضمير)
each other
یکدیگر (قید)
one another , each other
بایکدیگر (قید)
together , each other
بیکدیگر (قید)
each other

معنی عبارات مرتبط با each other به فارسی

لازم وملزوم یکدیگر
برابر، در یک تراز
ازسر هم همجنس یکدیگر
برابر با یکدیگر، مانند همدیگر، قرین یکدیگر
قرینه هم
مقارن یکدیگر، با هم واقع شونده، باهم ر دهنده

معنی each other در دیکشنری تخصصی

each other
[ریاضیات] با یکدیگر
[ریاضیات] دوایر متداخل
[ریاضیات] دوایر متخارج
[ریاضیات] با هم، کنار یکدیگر
[ریاضیات] قرینه ی یکدیگر

معنی کلمه each other به انگلیسی

each other
• one another, each to the other
argued with each other
• fought, quarreled with each other
damaging each other
• harming each other; causing damage one to another
forgave each other
• made up, said "i'm sorry" to each other
from each other
• from one's companions or friends, one from the other
meeting each other
• seeing each other, getting together, assembling together
on each other
• one on top of the other, one piled on the other
to each other
• from one to the other, from this person to that person
understood each other
• there was comprehension between both parties, they knew what they meant
went head to head with each other
• butted heads, battled each other, fought each other, competed with each other, did not give in to each other (slang)

each other را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hi there
همدیگر . یکدیگر
Setayesh-Arya
one another
@Fati.sh
یکدیگر
Nioosha
یکدیگر ،همدیگر⁦☺️⁩
tinabailari
یکدیگر
they absolutely hate each other
آن ها مطمئناٌ از یکدیگر متنفر هستند🏍
tinabailari
یکدیگر
they absolutely hate each other
آن ها مطمئناٌ از یکدیگر متنفر هستند🏍
Diana.z
یکدیگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی each other
کلمه : each other
املای فارسی : یچ آدر
اشتباه تایپی : ثشزا خفاثق
عکس each other : در گوگل

آیا معنی each other مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )