برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

Expose (To)

معنی Expose (To) در دیکشنری تخصصی

Expose (To)
[سینما] نور دیدن فیلم - تابش نور روی فیلم - گرفتن عکس یا فیلم / نوردادن - نوردهی

Expose (To) را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sima
در معرض قرار دادن
.The children should not exposed to violent scenes

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Expose (To) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )