برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

duration

/dʊˈreɪʃn̩/ /djʊˈreɪʃn̩/

معنی: طول، استمرار، بقاء، مدت، طی
معانی دیگر: درازی (زمان)، (زبان شناسی) دیرش، تداوم، درنگ، سختی

واژه duration در جمله های نمونه

1. for the duration of his life
برای همه‌ی عمرش

2. for the duration
1- (انگلیس - عامیانه) تا پایان جنگ 2- برای مدتی دراز

3. his stay was of short duration
اقامت او کوتاه مدت بود.

4. Many foreigners were interned for the duration of the war.
[ترجمه موسی] بسیاری از بیگانه ها برای مدت زمان جنگ در داخل کشور پناهنده بودند.
|
[ترجمه ترگمان]بسیاری از خارجیان برای مدت جنگ بازداشت شدند
[ترجمه گوگل]بسیاری از خارجی ها در طول جنگ به سر می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They were incarcerated for the duration of the war.
[ترجمه موسی] آنها در طول زمان جنگ زندانی بودند.|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها ...

مترادف duration

طول (اسم)
length , duration , longitude
استمرار (اسم)
continuity , duration
بقاء (اسم)
durability , permanence , eternity , duration , perpetuity , survival , survivorship , survivance
مدت (اسم)
interval , life , outage , tract , length , time , period , term , stretch , patch , interspace , duration , usance
طی (اسم)
duration

معنی عبارات مرتبط با duration به فارسی

مدت تپش

معنی duration در دیکشنری تخصصی

duration
[عمران و معماری] مدت - دیرش
[برق و الکترونیک] استمرار ، طول مدت
[فوتبال] مدت زمان-وقت
[مهندسی گاز] مداوم ، استمرار ، مدت
[زمین شناسی] دوام ، مدت الف) بازه زمانی که در آن یک جریان کشندی در مرحله مد یا جزر است و از میانه آب ساکن تخمین زده می شود.ب) بازه زمانی از جزر تا مد (کشند نزولی) یا از مد تا جزر (کشند صعودی).
[بهداشت] مدت - دیرند
[ریاضیات] استمرار، دوام، مدت دوام، دوران، دیری، مدت، زمان، طول مدت، طول دوره، دبرش
[زمین شناسی] منحنی مساحت ـ دوام منحنی ای که نشان دهنده مساحت یا ناحیه زیر یک منحنی تداوم و همچنین هر مقدار از جریان ترسیمی و بنابراین انتگرال تداوم نسبت به جریان رود است. وقتی که منحنی تداوم به عنوان درصد زمان رسم می شود، مساحت تداوم نشان دهنده جریان میانگین در دسترس برای یک تخلیه خارجی است. (ASCE,1962).
[عمران و معماری] منحنی دوام
[آب و خاک] منحنی تداوم
[زمین شناسی] منحنی دوام ،منحنی شدت جریان (آبشناسی) یک توضیح ترسیمی از اینکه هر چند وقت یک بار یک مقدار مشخص، برابر یا بیشتر از طول یک مدت زمان مشخص می شود، مثلاً یک منحنی تداوم جریان ـ این منحنی در علم هیدرولیک استفاده می شود.
[عمران و معماری] زمان خیزمویینه ای
[عمران و معماری] مدت سیکل
[آمار] مدت بازی
...

معنی کلمه duration به انگلیسی

duration
• period of time that something continues
• the duration of something is the length of time that it lasts for.

duration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Omid-f
عمر ، طول عمر
ebi
ماندگاری ، دیرپایی ، دیرهنگامی ، دراز هنگامی
جاسمین
تاخیر
اسدالله بشرا
طول دوره‌ی اوراق بدهی تا سررسید
محمدرضا خسروی
(شرکت، سازمان و...) دوره فعالیت
فائزه توکلی
duration stp
زمان های stp
کامپیوتر
پویان
۱. طی، مدت
۲.دوام،تداوم
پیمان پاشا
مدت زمان، مدت، زمان بندی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی duration

کلمه : duration
املای فارسی : زمان
اشتباه تایپی : یعقشفهخد
عکس duration : در گوگل

آیا معنی duration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )