برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

dubbing


معنی: روغن چرم، عمل پیراستن

واژه dubbing در جمله های نمونه

1. She was dubbed by the newspapers 'The Angel of Death'.
[ترجمه ترگمان]این زن را آنجل مرگ لقب داده بود
[ترجمه گوگل]او توسط روزنامه 'فرشته مرگ' خوانده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The walls must be dubbed out before painting.
[ترجمه ترگمان]دیوار باید قبل از نقاشی به او لقب داده شود
[ترجمه گوگل]دیوارها باید قبل از نقاشی با هم مخلوط شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The king dubbed Tom a knight.
[ترجمه ترگمان]پادشاه به تام یک شوالیه لقب داده بود
[ترجمه گوگل]پادشاه تام یک شوالیه را نام برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Is the film dubbed or are there subtitles?
[ترجمه ترگمان]آیا فیلم دوبله شده‌است یا زیرنویس آن است؟
[ترجمه گوگل]آیا فیلم نامگذاری شده است یا زیرنویس دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. T ...

مترادف dubbing

روغن چرم (اسم)
dubbin , dubbing
عمل پیراستن (اسم)
dubbin , dubbing

معنی dubbing در دیکشنری تخصصی

[سینما] صداگذاری - برگردان - آمیختن صدا - دوبله - دوبلاژ
[سینما] دستورالعمل صدابرداری
[سینما] برشگر نوار دوبلاژ
[سینما] مدیر دوبلاژ
[سینما] تدوین کننده نوار دوبلاژ - متصدی آمیزش نهایی
[سینما] نسخه دوبلاژ - نسخه مخصوص دوبلاژ
[سینما] کارگاه دوبلاژ
[سینما] کارگاه دوبلاژ - استودیوی دوبلاژ
[سینما] متن دوبلاژ
[سینما] سالن صدابرداری
[سینما] صداگذاری
[سینما] پیش - دوبله

معنی کلمه dubbing به انگلیسی

dubbing
• act of confer knighthood upon, act of investing with a title; act of providing a new soundtrack for a film or tape (often in a different language); adding of new music or other sounds to an existing recording
film dubbing
• voice over, replacing a movie soundtrack with a new one
with hebrew dubbing
• has had a hebrew soundtrack recorded on it

dubbing را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dubbing

کلمه : dubbing
املای فارسی : دوببینگ
اشتباه تایپی : یعذذهدل
عکس dubbing : در گوگل

آیا معنی dubbing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )