برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1397 100 1

draw a line


حد (برای چیزی) قائل شدن، محدوده ی مقرراتی (و غیره) تعیین کردن

واژه draw a line در جمله های نمونه

1. Take a sheet of paper and draw a line down the middle.
[ترجمه ترگمان]یک ورق کاغذ بردارید و در وسط یک خط بکشید
[ترجمه گوگل]یک ورق کاغذ را بکشید و یک خط را به وسط بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Draw a line with a ruler.
[ترجمه ترگمان]یک خط‌کش با یک خط‌کش رسم کنید
[ترجمه گوگل]یک خط را با یک حاکم بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Draw a line joining all the crosses.
[ترجمه ترگمان]صف کشیدن به همه صلیب‌ها را بکشید
[ترجمه گوگل]قرعه کشی یک خط متصل به تمام صلیب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Draw a line across the page.
[ترجمه ترگمان]یک خط در طول صفحه رسم کنید
[ترجمه گوگل]یک خط را روی صفحه بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Draw a line down that page's center.
...

معنی draw a line در دیکشنری تخصصی

draw a line
[ریاضیات] مرور دادن یک خط، رسم یک خط

معنی کلمه draw a line به انگلیسی

draw a line over the past
• forget the past

draw a line را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): تعیین کردن یک مرز ، محدودیت میان ...

https://idioms.thefreedictionary.com/draw a line


رضا بیات
تفکیک قائل شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی draw a line
کلمه : draw a line
املای فارسی : درو ا لین
اشتباه تایپی : یقشص ش مهدث
عکس draw a line : در گوگل

آیا معنی draw a line مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )