برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

dramatically

/drəˈmæt̬.ɪ.kli/ /drəˈmæt̬.ɪ.kli/

واژه dramatically در جمله های نمونه

1. People dramatically cross very thin line between life and death.
[ترجمه M..] به طور چشمگیری مردم از خط و فاصله نازک بین مرگ و زندگی عبور میکنند
|
[ترجمه ترگمان]مردم به شدت از خط بسیار نازک بین مرگ و زندگی عبور می‌کنند
[ترجمه گوگل]مردم به طور چشمگیری بین خطوط بسیار نازک بین زندگی و مرگ متلاشی می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His tone changed dramatically when he saw the money.
[ترجمه کامبیز مردانی] وققتیکه پول را دید , لحنش به طرز ناراحت کننده ای تغییر کرد
|
[ترجمه ترگمان]وقتی پول را دید لحنش به صورت چشمگیری عوض شد
[ترجمه گوگل]لحن او به طرز چشمگیری تغییر کرد وقتی که پول را دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Profits have soared dramatically in recent mon ...

معنی کلمه dramatically به انگلیسی

dramatically
• in a dramatic manner, in a theatrical manner

dramatically را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریما
اسیب
Sam
درحالی که
فاضله
به طور قابل توجهی
حسین
به طوری چشمگیری
الهام قدوسی
بطور مهیج، شگفت انگیز
مرضیه شمس
Great & suddenly
Amir hossein
attentionly
raha
in a sudden or noticeable way
رها
ina sudden or noticeable way
نیوشا
به طرز تاسف باری
^_^
بطور قابل ملاحظه، چنانکه بتوان دید، بطور برجسته یا معلوم
Dramatically=Noticeably
Ayda
به طور قابل توجهی
Synonym:noticeably
سارالانتوی
به طرز چشمگیری
فاطمه
Suddenly.very greatly and often surprisingly.به طور چشمگیر..به طور قابل ملاحظه.
محدثه فرومدی
به صورت تاثیرگذاری،به طرز تاثیربرانگیزی، به طور موثری، شدیدا
M.s
Suddenly and surpringly
arezoo
به طور قابل توجهی
Matin
به نحو شگفت انگیزی
متین خدایی
به طرز حیرت آوری
میلاد علی پور
با سرو صدا، با جلبِ توجه، با شور و هیجان
حمیدی بنابی
بطور هیجان آورانه ، پر ماجرا گونه
Mojtaba
In a sudden and often surprising way
غزال سرخ
by a strikingly large amount or to a strikingly large extent; greatly
به‌نقل از هزاره
به‌طرز فوق‌العاده‌ای
به‌طرز چشمگیری
به‌طور برجسته‌ای
به‌طرزی شگرف
به‌نحو شگفت‌انگیزی
فارسی را پاس بداریم.
به طور چشمگیری
به نحو بارزی
نیلوفر
به طرز چشمگیری
Remarkably, really, highly
HPM
به طرز اغراق آمیزی
Emad
, greatly,Considerably , significantly
Fateme
ناگهان به طور چشمگیری
Farhood
.E.g
We could take a lead from Finland, where a government programme has dramatically raised the intake of fruit and vegetables
^-^
ب صورت چشمگیر و قابل توجه
مهدی پیمان مهر
با صراحت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dramatically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )