برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1469 100 1

down under

/ˈdaʊnˈʌndr̩/ /daʊnˈʌndə/

به سوی (یا در) استرالیا و زلاندنو

واژه down under در جمله های نمونه

1. They lay down under the shade of a tree.
[ترجمه ترگمان]زیر سایه درختی دراز کشیدند
[ترجمه گوگل]آنها در زیر سایه یک درخت قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The defendant broke down under cross - examination .
[ترجمه ترگمان] متهم زیر سوال رفت
[ترجمه گوگل]متهم در معرض سوء تفاهم شکست خورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For summer skiing down under, there is no better place than New Zealand.
[ترجمه ترگمان]برای اسکی تابستان، جایی بهتر از نیوزیلند وجود ندارد
[ترجمه گوگل]برای تابستان اسکی زیر، هیچ جایگاهی بهتر از نیوزیلند وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He would not knuckle down under their pressure.
[ترجمه ترگمان]او زیر فشار آن‌ها زانو نمی‌زد
[ترجمه گوگل]او تحت فشار خود نمی کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه down under به انگلیسی

down under
• nickname for australia new zealand and the surrounding area
• down under is used to refer to australia or new zealand; an informal expression.

down under را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین گلاره
استرالیا و نیوزلند
این عبارت مصطلح از آنجا می آید که استرالیا و نیوزلند زیر خط استوا و در نمیکره جنوبی اند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی down under
کلمه : down under
املای فارسی : دون آندر
اشتباه تایپی : یخصد عدیثق
عکس down under : در گوگل

آیا معنی down under مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران