برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

documentary

/ˌdɑːkjəˈmentəri/ /ˌdɒkjʊˈmentəri/

معنی: مستند، سندی، مدرکی، مبنی بر مدرک یا سند
معانی دیگر: وابسته به سند و مدرک، مدلل، موثق، (اقتصاد) اسنادی

واژه documentary در جمله های نمونه

1. documentary credits
اعتبارات اسنادی

2. do you have any documentary proof?
آیا دلیل مستندی دارید؟

3. She has made a television documentary on poverty in our cities.
[ترجمه ترگمان]او یک فیلم مستند تلویزیونی در مورد فقر در شهرهای ما ساخته‌است
[ترجمه گوگل]او مستند تلویزیونی درباره فقر در شهرهای ما ساخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The documentary offers an insight into the everyday lives of millions of ordinary Russian citizens.
[ترجمه ترگمان]این مستند تصویری از زندگی روزمره میلیونها شهروند عادی روسی ارائه می‌دهد
[ترجمه گوگل]مستند ارائه می دهد بینش زندگی روزمره میلیون ها نفر از شهروندان عادی روسیه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The documentary went through all the graphic details of the operation in unsparing detail.
[ترجمه ترگمان]این مستند از طریق تمام جزئیات گرافیکی این عملیات، به طور دقیق، مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه گوگل]مستند از طریق تمام جزئیات گرافیکی این عملیات در جزئیات بی نظیری گذشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف documentary

مستند (صفت)
documentary
سندی (صفت)
documentary
مدرکی (صفت)
documentary , evidential
مبنی بر مدرک یا سند (صفت)
documentary

معنی documentary در دیکشنری تخصصی

[سینما] مستند - فیلم مستند
[حقوق] اعتبار اسنادی
[ریاضیات] اعتبار اسنادی
[ریاضیات] برات اسنادی
[حقوق] مدرک مستند، ادله مستند، مدارک کتبی
[حقوق] مستندات، پیوستها
[سینما] فیلم استنادی - فیلم مستند
[حقوق] اعتبار اسنادی
[ریاضیات] اعتبار نامه ی اسنادی
[سینما] مستند داستانی
[سینما] فیلم خبری تلویزیونی
[سینما] فیلم مستند موزون
[سینما] مستند تلویزیونی
[سینما] مستند ویدیویی

معنی کلمه documentary به انگلیسی

documentary
• documentary film or television program, informational film or television program based on actual events
• pertaining to or consisting of documents; relating to or using documentation in literature or art; based on actual events or factual information
• a documentary is a radio or television programme or a film, which gives information about a particular subject.
• documentary evidence consists of written information.
documentary bill
• document that assures payment for goods at a predetermined time usually upon presentation of the documents
documentary credit
• bank loan received by opening an account for the purpose of importing goods

documentary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mitra
در حقوق به معنای ادله اثبات دعوا است
Smart
مستند
documentary
Matin
A film that give in fornation about a porticolor subject
shiva_sisi‌
مستنـــد:)
Amir.S
It's about animals and the way people live
درمورد حیوانات و طرز زندگی مردم است
رازبقا
Documentary
a film about animals
Mostafa
کسی میدنه documented citizen چی میشه؟
مسعود خواجه وندی
شاهد معتبر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی documentary

کلمه : documentary
املای فارسی : داکومنتری
اشتباه تایپی : یخزعئثدفشقغ
عکس documentary : در گوگل

آیا معنی documentary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )