برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

dispense with

/ˌdɪˈspenswɪθ/ /dɪˈspenswɪð/

بدون (کسی یا چیزی) کاری را انجام دادن، (از خیر چیزی) گذشتن، معاف شدن از، رهاشدن از، باطل شدن

واژه dispense with در جمله های نمونه

1. Let's dispense with the formalities, shall we?
[ترجمه ترگمان]بیا از این تشریفات صرف‌نظر کنیم، باشد؟
[ترجمه گوگل]بیایید با معاهدات کنار بیاییم، آیا ما باید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is not yet well enough to dispense with the pills.
[ترجمه سورن] به اندازه کافی حالش خوب نشده که از خوردن قرص ها صرف نظر کند
|
[ترجمه ترگمان]هنوز به اندازه کافی حالش خوب نیست که قرص را خالی کند
[ترجمه گوگل]او هنوز به اندازه کافی به اندازه کافی برای درمان قرص ها نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ann suggested that they dispense with speeches altogether at the wedding.
[ترجمه ترگمان]آن پیشنهاد کرد که به طور کلی در عروسی سخنرانی کنند
[ترجمه گوگل]ان پیشنهاد کرد که آنها با سخنرانی ها در عروسی کنار هم قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه dispense with به انگلیسی

dispense with
• do without, forgo; exempt; abolish

dispense with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم سی سی
Dispense with somebody or something
صرفنظر از کسی یا چیزی
Fatemeh
اخراج کردن کارمندان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dispense with

کلمه : dispense with
املای فارسی : دیسپنس وید
اشتباه تایپی : یهسحثدسث صهفا
عکس dispense with : در گوگل

آیا معنی dispense with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )