برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1731 100 1
شبکه مترجمین ایران

denial

/dəˈnaɪəl/ /dɪˈnaɪəl/

معنی: انکار، رد، تکذیب، عدم پذیرش، حاشا
معانی دیگر: ناخستویی، واسرنگیدن، ارندان، پرده پوشی، ناپذیرایی، عاق سازی، دست رد (بر سینه ی کسی) زدن، پس زدن، روگردانی، رجوع شود به: self-denial

واژه denial در جمله های نمونه

1. her denial that her son is a gambler
واسرنگیدن او بر این که پسرش قمارباز نیست.

2. the denial of a rumor
انکار یک شایعه

3. the denial of his own parents was the cruelest thing he did
روگردانی از پدر و مادر خود ظالمانه‌ترین عمل او بود.

4. the denial of his request
رد درخواست او

5. the denial of the news
تکذیب خبر

6. the denial of the principles of communism by the party leaders themselves
رد اصول کمونیسم توسط خود سران حزب

7. a blank denial
انکار محض

8. a categorical denial
انکار موکد

9. a flat denial
انکار محض

10. a straight denial
انکار محض

11. the vigor of her denial
شدت انکار او

12. The chairman of the company issued a denial of the allegations.
[ترجمه ترگمان]رئیس شرکت تکذیب این اتهامات را رد کرد
[ترجمه گوگل]رئیس شرکت این ادعا را رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف denial

انکار (اسم)
abjuration , denial , repudiation , disavowal , gainsay , disclamation , abnegation
رد (اسم)
denial , disavowal , rejection , abnegation , pass , refusal , trace , veto , exception , contradiction , rebuff , rebuttal , repulse , disapproval , disapprobation , contestation , disproof
تکذیب (اسم)
denial , rebuttal , confutation , refutation , disproof
عدم پذیرش (اسم)
denial , rejection , non-admission , non-admittance
حاشا (اسم)
denial

معنی عبارات مرتبط با denial به فارسی

از خودگذشتگی، فداکاری، ایثار، جانفشانی، خود انکاری، انکار نفس، ترک لذات نفس، ترک نفس

معنی denial در دیکشنری تخصصی

denial
[ریاضیات] ضد یک حکم، خلف، نفی، تکذیب، انکار، رد،
[حقوق] استنکاف از احقاق حق، استنکاف از اجرای عدالت، تضییع حق
[کامپیوتر] حمله ی عدم پذیرش سرویس - حمله ای بد خواهانه به یک کامپیوتر که هدف آن دخالت در عملکرد عادی کامپیوتر است . هدف این حمله ، کسب خدمات یا دزدیدن اطلاعات نیست . این نوع حمله ها غالباً توسط افرادی انجام می شود که از وارد شدن به کامپیوتر خسته شده اند یا از کاربران و مدیران کامپیوتر مقصد عصبانی هستند. غالباً آنها نمی فهمند که با این حمله ها امکان استفاده از کامپیوتر را برای همگان سلب می کنند. نگاه کنید به ping flooding ؛ mail bombing و نیز نگاه کنید به computer security .
[ریاضیات] رد مقدم
[کامپیوتر] حمله سرکاری ،حمله برنامه ریزی شده ،یورش به منظور ایجاد مزاحمت در دستیابی به وب
[ریاضیات] ناسازگاری متقابل
[ریاضیات] نفی مشترک، ترکیب عطفی دو نقیض، نفی مضاعف

معنی کلمه denial به انگلیسی

denial
• refusal to accept, refusal to believe, refusal to recognize; act of denying
• a denial of something such as an accusation is a statement that it is not true.
• if there is denial of something that people think they have a right to, they are not allowed to have it.
denial of the holocaust
• denial that the intentional extermination of six million jews by the nazis actually occurred
flat denial
• complete negation, absolute refutation, unconditional repudiation
issued a denial
• formal statement denying the charges that have been brought against him
outright denial
• total denial, absolute disavowal
self denial
• abstention, refusing oneself gratification
• self denial is the habit of refusing to do or have things that you would like, either because you cannot afford them or because you believe it is morally good for you not to do them or have them.
unequivocal denial
• clear refusal, beyond a doubt does not want something

denial را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Faez
[روانشناسی]باطل سازی
جهان
پس زدن
میلاد علی پور
زیرِ بار نرفتن
English User
تکذیب
Officials did not believe the runner's denial that he had taken drugs.

امتناع و سرباززنی و تن ندادن
He's still in denial about the break-up of his relationship.

روی گردانی و پشت کردن، دست رد زدن
(If I did what you ask, it would be a denial of everything I stand for (= believe in

منع و جلوگیری
a gross denial of justice

میلاد علی پور
محروم کردن/ساختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی denial

کلمه : denial
املای فارسی : دانیال
اشتباه تایپی : یثدهشم
عکس denial : در گوگل

آیا معنی denial مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )