برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Do shopping

Do shopping را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
خرید کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Do shopping مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )