برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

Directorate

/dəˈrektərət/ /dɪˈrektərət/

معنی: هیئت مدیره، مقام مدیریت، مقام ریاست
معانی دیگر: راستاری، سامان گری

واژه Directorate در جمله های نمونه

1. Coincident interests with the corporate rich and political directorate are pointed out.
[ترجمه ترگمان]منافع coincident با مدیریت و مدیریت سیاسی شرکت‌ها به این موضوع اشاره شده‌است
[ترجمه گوگل]منافع همزمان با اداره امور غنی و سیاسی شرکت های بزرگ، ذکر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Bank would be managed by a directorate of professional bankers.
[ترجمه ترگمان]بانک با مدیریت بانکداران حرفه‌ای اداره خواهد شد
[ترجمه گوگل]بانک توسط اداره بانکداران حرفه ای مدیریت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No-one from the college directorate was available to comment.
[ترجمه ترگمان]هیچ‌کس از اداره کالج در دسترس نبود تا نظر بدهد
[ترجمه گوگل]هیچ کس از اداره کالج برای نظر دادن در دسترس نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Leading the directorate and advising the honourary officers and committees on policy and forward planning is part of the role.
[ترجمه ترگمان]رهبری این اداره و توصیه به افسران و کمیته‌های صلح در زمینه سیاست و برنامه‌ری ...

مترادف Directorate

هیئت مدیره (اسم)
board , board of directors , directorate
مقام مدیریت (اسم)
directorate
مقام ریاست (اسم)
directorate , prefecture

معنی کلمه Directorate به انگلیسی

directorate
• management; position or office of director; board of directors
• a directorate is a board of directors in a company or organization.
• a directorate is also a part of a government department which is responsible for one particular thing.
bank directorate
• body which directs and supervises bank activity, group of managers of a bank

Directorate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehdi.V
1- هیئت مدیره

2- وزارتخانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی directorate

کلمه : directorate
املای فارسی : دیرکترت
اشتباه تایپی : یهقثزفخقشفث
عکس directorate : در گوگل

آیا معنی Directorate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )