برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1435 100 1

Dilate

/daɪˈleɪt/ /daɪˈleɪt/

معنی: بزرگ کردن، منبسط کردن، گشاد کردن، اتساع دادن
معانی دیگر: فراخیدن، فراخ شدن یا کردن، گشاد شدن یا کردن، کش آمدن یا آوردن، متسع شدن، اتساع یافتن، منبسط شدن، (سخن و نگارش) شرح و بسط دادن، وارد جزییات شدن (با: on یا upon)

واژه Dilate در جمله های نمونه

1. the pupil of the eye is able to dilate and contract
مردمک چشم می‌تواند گشاد و تنگ شود.

2. At night, the pupils dilate to allow in more light.
[ترجمه Fatima] درشب، مردمک ها(ی چشم)گشادمی شوند تا به نور بیشتری اجازه‌ی ورود دهند.
|
[ترجمه ترگمان]در شب مردمک چشم گشاد می‌شود تا نور بیشتری را اجازه دهد
[ترجمه گوگل]در شب، دانش آموزان اجازه می دهند که نور بیشتری بگذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The pupils of your eyes dilate when you enter a dark room.
[ترجمه میلاد] وقتی وارد یک اتاق تاریکی می شوید مردمک چشم شما گشاد می شود|
[ترجمه ترگمان]وقتی وارد اتاق تاریکی میشی، مردمک چشمات dilate
[ترجمه گوگل]وقتی وارد اتاق تاریک شدید، دانش آموزان از چشم های شما بلند می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Dilate

بزرگ کردن (فعل)
gross , aggrandize , enlarge , magnify , maximize , heave , amplify , nurture , dilate , distend , extend
منبسط کردن (فعل)
amplify , stretch , expand , broaden , dilate , distend , extend
گشاد کردن (فعل)
dilate , widen , ream
اتساع دادن (فعل)
dilate

معنی کلمه Dilate به انگلیسی

dilate
• expand, become wide; maker wider or larger, cause to expand
• when blood vessels or the pupils of your eyes dilate, they become wider.

Dilate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فائزه
کوچک تر شدن مردمک چشم
خیری
گشاد شدن مردمک چشم

Contract هم برعکسش هست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dilate
کلمه : dilate
املای فارسی : دیلت
اشتباه تایپی : یهمشفث
عکس dilate : در گوگل

آیا معنی Dilate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )