برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1425 100 1

Declarative Memory

معنی Declarative Memory در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] حافظه ی اخباری. حافظه ای برای اطلاعات از قبیل رویداد ها و وقایع.

Declarative Memory را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Declarative Memory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )