برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1397 100 1

Day shift

واژه Day shift در جمله های نمونه

1. The day shift arrives [ arrive ] at eight o'clock.
[ترجمه ترگمان]شیفت روز به ساعت هشت می‌رسد
[ترجمه گوگل]تغییر روز می رسد [رسیدن] در ساعت هشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The day shift arrives at eight o'clock.
[ترجمه ترگمان]شیفت روز به ساعت هشت می‌رسد
[ترجمه گوگل]تغییر روز به ساعت هشت می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Peter is on the day shift and I am on the night shift.
[ترجمه ترگمان]پیتر در شیفت روز است و من شیفت شب هستم
[ترجمه گوگل]پیتر در حال حرکت است و من در حال تغییر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As the night shift leave/leaves, the day shift arrive/arrives.
[ترجمه ترگمان]با رفتن شیفت شب \/ برگ‌ها، شیفت روز به مقصد می‌رسد
[ترجمه گوگل]همانطور که برگزاری شبانه / برگ، تغییر روز می رسد / می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Day shift در دیکشنری تخصصی

[نساجی] روزکار - کارگری که در شیفت کاری روز کار می کند

معنی کلمه Day shift به انگلیسی

day shift
• daytime working hours, work period during the day (as opposed to night shift)

Day shift را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Day shift مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )