crud

/ˈkrəd//ˈkrəd/

معنی: شیر دلمه، شیر بسته شده
معانی دیگر: (خودمانی) تنفرانگیز، بیزار کننده، دون، پست، (محلی) رجوع شود به: curd، (خودمانی) کثافت (به ویژه اگر سیاه و چسبناک باشد)، چیز دلمه شده و گندیده، (خودمانی - با: the) بیماری خیالی یا ناشناخته، درد بی درمون
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: cruddy (adj.)
(1) تعریف: (slang) a coating of dirt, crust, caked filth, or the like.

(2) تعریف: a disgusting or contemptible person.

(3) تعریف: something despicable or worthless.

(4) تعریف: an unspecified disease, esp. of the skin.

جمله های نمونه

1. I can't eat this crud!
[ترجمه محمد رضا علم طلب] این اشغال رو نمی حورم.
|
[ترجمه ترگمان]! نمیتونم اینو بخورم
[ترجمه گوگل]من نمی توانم این crud بخورم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. What's this crud on my seat?
[ترجمه ترگمان]این دیگه چیه روی صندلی من؟
[ترجمه گوگل]این صندلی من چطور است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's actually possible to automate most CRUD work using seam-gen (see Resources), Seam's Ruby-on-Rails-style application generator.
[ترجمه ترگمان]در واقع امکان خودکار کردن کار CRUD با استفاده از gen seam (منابع مشاهده)، generator Seam روبی به سبک روبی به سبک فاقد آن امکان پذیر است
[ترجمه گوگل]در واقع ممکن است بیشترین کار CRUD را با استفاده از ژنهای درز (به منابع)، ژنراتور درخواست Seam's Ruby-on-Rails، به صورت خودکار انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Notifier, which is called after completion of the CRUD operation, and can be used to implement a notification mechanism, but cannot modify the object itself.
[ترجمه ترگمان]Notifier، که پس از تکمیل عملیات CRUD خوانده می شود، و می تواند برای اجرای یک مکانیزم اعلام استفاده شود، اما نمی تواند خود شی را تغییر دهد
[ترجمه گوگل]Notifier، که پس از اتمام عملیات CRUD نامیده می شود، می تواند برای اجرای یک مکانیسم اطلاع رسانی استفاده شود اما نمی تواند این شی را تغییر دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The data object in these CRUD operations, ideally for this pattern, is a composite value object data object.
[ترجمه ترگمان]شی داده ای در این عملیات CRUD، به طور ایده آل برای این الگو، یک شی داده هدف مرکب است
[ترجمه گوگل]شیء داده در این عملیات CRUD، به طور ایده آل برای این الگوی، یک شیء داده شیء ارزش کامپوزیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They also contain a lot of cosmic crud, mostly in the form of dust-sized grains.
[ترجمه ترگمان]آن ها همچنین حاوی مقدار زیادی of کیهانی هستند که بیشتر به شکل دانه های گرد و غبار به اندازه گرد و غبار هستند
[ترجمه گوگل]آنها همچنین دارای مقدار زیادی از خاک کیهانی هستند که عمدتا به صورت دانه های گرد و غبار هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He said he had the crud and needed a doctor.
[ترجمه ترگمان]اون گفت که شیر بیاره و به یه دکتر نیاز داشته باشه
[ترجمه گوگل]او گفت که او خام بوده و به یک دکتر نیاز دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. You can perform CRUD actions on files with certain directory path.
[ترجمه ترگمان]شما می توانید کاره ای CRUD را در فایل های با یک مسیر دایرکتوری مشخص انجام دهید
[ترجمه گوگل]شما می توانید اقدام CRUD را در فایل ها با مسیر دلخواه خاص انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. NET Dynamic Data enables CRUD ( Create, Read, Update and Delete ) operations in a data model.
[ترجمه محمد رضا علم طلب] داده پویای دات نت توانایی چهار عملیات اساسی ( ایجاد، خواندن، بروز رسانی و حذف ) را در یک مدل داده فعال می کند.
|
[ترجمه ترگمان]داده پویا NET قادر به ایجاد عملیات (ایجاد، خواندن، Update and Delete)در یک مدل داده می شود
[ترجمه گوگل]NET Dynamic Data عملیات CRUD (ایجاد، خواندن، به روز رسانی و حذف) در یک مدل داده را فعال می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Come on, if she is going to feed us this crud, she could at least get her research right.
[ترجمه ترگمان]بی خیال، اگه قراره این شیر رو بخوره حداقل می تونه تحقیقاتش رو درست کنه
[ترجمه گوگل]بیا، اگر او می خواهد به ما این crud تغذیه، او می تواند حداقل حق تحقیق خود را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. She thought of water, which was pure, and then remembered the crud on the bed of the stream.
[ترجمه ترگمان]به یاد آب افتاد که پاک بود و بعد شیر را روی بس تر رودخانه به یاد آورد
[ترجمه گوگل]او تصور می کرد آب، که خالص بود، و سپس خام را در بستر جریان به یاد می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Clear Data Builder, which is an Eclipse Plugin that allows generating CRUD applications for BlazeDS or LCDS based on either an SQL statement or a Java data transfer object.
[ترجمه محمد رضا علم طلب] کیلیر دیتا بیلدر، پلاگینی است که اجازه می دهد چهار عملیات اساسی ( ایجاد، خواندن، به روز رسانی، و حذف ) برای BlazeDS یا LCDS براساس یک دستور جستجو در زبان پرس و جو ساختاری یا یک شیء انتقال داده جاوا فراهم شود.
|
[ترجمه ترگمان]سازنده داده پاک، که یک متصل شونده کسوف است که اجازه ایجاد برنامه های CRUD برای BlazeDS یا LCDS براساس یک گزاره SQL و یا موضوع انتقال داده جاوا را می دهد
[ترجمه گوگل]پاک کردن Data Builder، یک پلاگین Eclipse است که اجازه می دهد برنامه های CRUD برای BlazeDS یا LCDS را بر اساس یک عبارت SQL یا یک شیء انتقال داده جاوا ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The research expressed, the consumption of power would increase with higher deslag of contain the solid of crud and with a certain concentration it would have a sudden rise.
[ترجمه ترگمان]این تحقیق بیان کرد که مصرف توان با deslag بالاتر حاوی مواد of و غلظت معینی افزایش می یابد و منجر به افزایش ناگهانی خواهد شد
[ترجمه گوگل]تحقیق بیان شده است که مصرف انرژی با انبساط بیشتری همراه است که حاوی جامد خالص است و با غلظت مشخصی افزایش ناگهانی داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Each bean is a subclass of the same basic Account bean, containing the four basic CRUD methods, plus a custom finder, a select method, and multiple data-logic methods.
[ترجمه ترگمان]هر لوبیا یک زیر رده از همان لوبیا حساب اصلی است، که شامل چهار روش اصلی CRUD، به اضافه یک یابنده سفارشی، یک روش انتخاب، و چندین روش منطقی داده می باشد
[ترجمه گوگل]هر لوبیا یک کلاس زیر از یک حساب اساسی اسکریپت است که دارای چهار روش CRUD اساسی و یک یاب سفارشی، یک روش انتخاب و چندین روش منطق داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شیر دلمه (اسم)
crud

شیر بسته شده (اسم)
crud

به انگلیسی

• layer of dirt or filth

پیشنهاد کاربران

nonsense.
"the usual crud which passes itself off as a smart twenty - something comedy"
همچنین crud به چهار عملکردی مختلف گفته می شود که کلاینت می تواند روی داده ها در یک پایگاه داده اجرا کند.
مخفف : create - read - update - delete می باشد
- بلااستفاده مانده
( هر چیزی که مدت زیادی از آن استفاده نشده و بلااستفاده رها شده. مثلاً برخی از فایل های کامپیوتر که هیچ استفاده ای از آنها نمی شود و فقط فضای هارد را اشغال کرده اند. )
مترادف blast it
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما