cross compiling assembling

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] روشی که توسط آن یک فرد از مبنی کامپیوتر و کتمپیوتر بزرگ یا سرویس اشتراک زمانی استفاده می کند تا برنامه هایی را نوشته و اصلاح و بعدا در ریز کامپیوتر بکار ببرد.

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[کامپیوتر] روشی که توسط آن یک فرد از مبنی کامپیوتر و کتمپیوتر بزرگ یا سرویس اشتراک زمانی استفاده می ...
معنی cross compiling assembling، مفهوم cross compiling assembling، تعریف cross compiling assembling، معرفی cross compiling assembling، cross compiling assembling چیست، cross compiling assembling یعنی چی، cross compiling assembling یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: cross complaint
اشتباه تایپی: زقخسس زخئحهمهدل شسسثئذمهدل
آوا: /کروس کومپیلینگ اسسمبلینگ/
عکس cross compiling assembling : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما