clearance

/ˈklɪrəns//ˈklɪərəns/

معنی: اختیار، روزنه، رخصت، اجازه، ترخیص، ترخیص کالا از گمرک، زدودگی، برداشتن مانع، صافی
معانی دیگر: عمل روشن و آشکار کردن یا باز کردن، پاکسازی (رجوع شود به: clear)، فاصله ی بین وسیله ی نقلیه و سقف پل یا تونل و غیره، فاصله ی ایمنی بین بخش های متحرک ماشین و غیره، حد مجاز، خطای مجاز، صلاحیت، جواز یا تاییدیه رسمی (که به شخص اجازه می دهد به اسناد محرمانه دسترسی داشته و یا در طرح ها یا مذاکرات محرمانه شرکت کند)، پروانه ی دولتی، (جواز اداره ی گمرک که به کشتی اجازه ورود به بندرگاه و خروج از آن را می دهد) پروانه ی گمرکی (papers clearance هم می گویند)، واریزی، پروانه ی ترک بندر، (هواپیمایی) اجازه ی برج مراقبت (برای پرواز یا فرود و غیره)، (بانکداری) تسویه ی دیون و دعاوی و وصول چک و غیره (در دفتر پایاپای یا موسسه ی تهاتری)، گواهینامه یاکاغذ دال بر پاکی وبی عیبی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: the space between things that prevents a collision.

(2) تعریف: the act of clearing.

(3) تعریف: a special offering of goods at reduced prices, to make space for new goods; clearance sale.

(4) تعریف: official permission for an action.

جمله های نمونه

1. clearance from obligation
برائت ذمه،فارغ از انجام تعهد

2. a clearance sale
حراج به منظور بازکردن جا (برای کالای فصل جدید)

3. land clearance
تسطیح زمین و بردن سنگ و غیره از آن

4. security clearance of those with access to secret atomic information
تایید صلاحیت امنیتی کسانی که به اطلاعات محرمانه ی اتمی دسترسی دارند

5. slum clearance and housing programs
برنامه های پاکسازی محله های فقیر نشین و خانه سازی

6. he is given clearance by the fbi
اف بی آی صلاحیت او را تایید کرده است.

7. there is a clearance of two meters between the top of the bus and the bridge ceiling
فاصله بین سقف اتوبوس و سقف پل دو متر است.

8. there isn't enough clearance for this boat to go through the canal
فاصله ی دو طرف آنقدر نیست که این کشتی بتواند از کانال رد شود.

9. They have to wait for clearance from air traffic control.
[ترجمه گوگل]آنها باید منتظر مجوز از کنترل ترافیک هوایی باشند
[ترجمه ترگمان]آن ها باید منتظر پاک سازی از کنترل ترافیک هوایی باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. His talk was red-penciled before it got clearance.
[ترجمه گوگل]صحبت های او قبل از اینکه تایید شود با مداد قرمز بود
[ترجمه ترگمان]صحبت اون قرمز بود قبل از اینکه پاک سازی بشه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The pilot was granted clearance to land.
[ترجمه محمدرضا شریفی] به خلبان اجازه ی فرود داده شد
|
[ترجمه گوگل]به خلبان اجازه فرود داده شد
[ترجمه ترگمان]به خلبان اجازه فرود در زمین داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. All employees at the submarine base require security clearance.
[ترجمه گوگل]همه کارمندان در پایگاه زیردریایی نیاز به مجوز امنیتی دارند
[ترجمه ترگمان]همه کارکنان در پایگاه زیردریایی به پاک سازی امنیتی نیاز دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. To visit the prison, you'll need security clearance.
[ترجمه گوگل]برای بازدید از زندان، به گواهی امنیتی نیاز دارید
[ترجمه ترگمان]برای دیدن زندان، به اختیارات امنیتی احتیاج خواهید داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Clearance can take up to a week.
[ترجمه گوگل]ترخیص ممکن است تا یک هفته طول بکشد
[ترجمه ترگمان]Clearance می تواند تا یک هفته طول بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. He has a security clearance that allows him access to classified information.
[ترجمه گوگل]او دارای مجوز امنیتی است که به او امکان دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را می دهد
[ترجمه ترگمان]او دارای یک پاک سازی امنیتی است که به او اجازه دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. The pilot requested clearance for an emergency landing.
[ترجمه گوگل]خلبان برای فرود اضطراری درخواست مجوز داد
[ترجمه ترگمان]این خلبان خواستار پاک سازی فوری برای فرود اضطراری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اختیار (اسم)
adoption, authority, option, mandate, authorization, liberty, credential, attribution, clearance

روزنه (اسم)
scuttle, hatch, aperture, orifice, window, hole, pore, outlet, clearance, loophole, peephole, peep, casement, slit, fossa, eyelet, foramen, ostium

رخصت (اسم)
leave, approval, permission, fiat, clearance

اجازه (اسم)
leave, authority, authorization, liberty, okay, permit, permission, fiat, clearance, license, licensure, okey

ترخیص (اسم)
release, permission, clearance

ترخیص کالا از گمرک (اسم)
clearance

زدودگی (اسم)
elimination, clearance, rasure

برداشتن مانع (اسم)
clearance

صافی (اسم)
filter, gloss, clearance, serenity, purity, smoothness, strainer, colander, leach, limpidity, scumble

تخصصی

[عمران و معماری] فاصله آزاد - تلرانس - فضای مانور - فاصله ایمن - فاصله لقی - فاصله باز - فضای مجاز - حد مجاز - فضای آزاد
[برق و الکترونیک] فاصله ایمن حد اقل فاصله بین دو جسم رسانا یا یک رسانا با زمین .
[زمین شناسی] تصفیه برون ده ذرات نهشته شده در مجرای تنفسی.
[صنعت] لقی، اختیار، اجازه، ترخیص کالا از گمرک
[حقوق] برائت، تصفیه دیون و مطالبات، ترخیص (کالا از گمرک)، اجازه تخلیه یا بارگیری در بندر، حق خروج کشتی از بندر (حقوق دریایی)، تهاتر کردن (چک و حواله) در اتاق پایاپای بانکها
[نساجی] فاصله آزاد - رفع مانع - ترخیص کالا از گمرک
[ریاضیات] فضای آزاد، ترخیص، فضای خالی، بادخور، اعتبار، اجازه، آزادی

انگلیسی به انگلیسی

• release; cleaning, washing
clearance is the removal of old or unwanted buildings, trees, or other things from an area.
if you get clearance for something, you get official permission for it.

پیشنهاد کاربران

صدور مجوز، صدور صلاحیت، اخذ مجوز
حراجِ آخر
تهاتر
دسترسی
revocation of the security clearance of a Pentagon official
ابطال دسترسی امنیتی یک مقام پنتاگون
Password clearance
مجوز رمز عبور
( فوتبال )
دفع توپ
دور کردن توپ از دروازه خودی
when a player kicks the ball away from the goal they are defending.
[پزشکی] کلیرانس، پاکسازی : دفع دارو از بدن
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
فعل ( verb ) : clarify / clear
اسم ( noun ) : clarification / clarity / clearance / clearing / clearness
صفت ( adjective ) : clear
قید ( adverb ) : clearly / clear
صلاحیت
در بحث مهندسی عمران: فاصله آزاد بین دو سازه
در صنعت مکانیک: خلاصی، بازی، لقی، فاصله ایمن بین بخش های متحرک یک ماشین
خلاصی بین سوپاپ و اسبک برای فیلر کردن موتور
clearance ( علوم دارویی )
واژه مصوب: پاک سازی 2
تعریف: پالایش خون از دارو یا ترکیبات دیگر از راه اندام هایی مانند کبد و کلیه
مجوز امنیتی
زدن تمام توپهای روی میز در بازی اسنوکر
ترشح ( در زیست و شیمی )
اعتبار نامه. گواهی نامه
مختومه شدن پرونده ( به ویژه در بحث جرایم )
مجوز
مجوز بودن در جای
مجوز ورود و خروج به جایی
مجوز رفت آمد به جایی
Have clearance
مجوز داشتن
مجار بودن
Dr. Macoy has clearance throughout the ship

آماده سازی
مفاصاحساب

1 - پاکسازی
2 - ترخیص
3 - اجازه رسمی
4 - فاصله
پاک سازی
لقی - فضای آزاد - آزادی عمل

شفاف سازی

از بین بردن - قطع
نوعی پاکسازی ( فروش اجناس قدیمی تر )
تائیدیه ومجوز قوی ، مجوز مطمئن ،
فضای خالی
حراجی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٠)

بپرس