cigar

/sɪˈɡɑːr//sɪˈɡɑː/

معنی: سیگار برگ، سیگار
معانی دیگر: سیگار برگ (به سیگار معمولی می گویند: cigarette)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a slender, tight roll of cured tobacco leaves prepared for smoking.

- After dinner, the men would smoke cigars and drink brandy.
[ترجمه قانعی] بعد از شام ، به کشیدن سیگار برگ و نوشیدن برندی علاقه دارند.
|
[ترجمه ترگمان] بعد از شام، مردها سیگار می کشیدند و براندی می نوشیدند
[ترجمه گوگل] پس از شام، مردان سیگار می کشند و بنوشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. a cigar stub
ته سیگار برگ

2. a smooth cigar
یک سیگار برگ ملایم

3. he has a cigar vised in his teeth
یک سیگار برگ بین دندان هایش قرار دارد.

4. he chomped on his cigar
مرتبا ته سیگارش را می جوید.

5. The air was thick with cigar fumes.
[ترجمه قانعی] هوا از شدت دود و بوی سیگار ( تنباکو ) غیر قابل تنفس شده بود
|
[ترجمه ترگمان]هوا پر از دود سیگار بود
[ترجمه گوگل]هوا با دم سیگار ضخیم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He straddled before me,with a cigar in his hand.
[ترجمه قانعی] اون درست پشت سرمن با یک سیگار برگ تو دستاش طاق باز لم داده بود.
|
[ترجمه ترگمان]او در مقابل من نشست و سیگاری در دست داشت
[ترجمه گوگل]او پیش از من، با یک سیگار در دستش ایستاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He snuffed out his cigar, and began to drink whisky.
[ترجمه قانعی] اون آقا بعد از اینکه سیگار کشیدنش رو به پایان رسوند، شروع به نوشیدن ویسکی کرد.
|
[ترجمه ترگمان]سیگارش را خاموش کرد و شروع به نوشیدن ویسکی کرد
[ترجمه گوگل]او سیگار کشید و از ویسکی نوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Papa flicked the ash from his cigar.
[ترجمه قانعی] پاپا خاکستر سیگارش رو تکوند.
|
[ترجمه ترگمان]پا پا خاکستر سیگارش را بیرون کشید
[ترجمه گوگل]پاپا خاکستر را از سیگار کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He paused and drew on his cigar.
[ترجمه قانعی] وی پس از مکث کوتاهی مجددا به کشیدن سیگار ادامه داد.
|
[ترجمه ترگمان]مکثی کرد و سیگارش را کشید
[ترجمه گوگل]او متوقف شد و بر روی سیگار برگش زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The old man is sucking at a cigar.
[ترجمه قانعی] اون مرد مسن پک عمیقی به سیگارش می زند.
|
[ترجمه ترگمان]پیرمرد سیگاری را می مکید
[ترجمه گوگل]پیرمرد مکیدن سیگار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. He sucked at his cigar and then agreed with what I said.
[ترجمه قانعی] وی درحالیکه پک عمیقی به سیگارش میزد ، موافقتش را با گفته هایم اعلام کرد.
|
[ترجمه ترگمان]سیگارش را می مکید و با چیزی که من گفتم موافق بود
[ترجمه گوگل]او سیگار کشید و سپس با آنچه که گفتم موافقت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. He reached into his breast pocket for his cigar case.
[ترجمه قانعی] وی به قصد یافتن قوطی سیگار برگش ، دستش را به سمت جیب جلوی پیراهنش برد.
|
[ترجمه ترگمان]کیف سیگارش را در جیب بغلش گذاشت
[ترجمه گوگل]او به جیب سینه خود در مورد جعبه سیگار خود رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. He blew out a stream of cigar smoke.
[ترجمه قانعی] وی حجم زیادی از دود سیگارش را از دهان برون داد.
|
[ترجمه ترگمان]دود سیگار را فوت کرد
[ترجمه گوگل]او یک جریان سیگار کشف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He laughed and took a puff on his cigar.
[ترجمه قانعی] او درحالیکه خنده ای برلب داشت ، کامی از سیگارش گرفت.
|
[ترجمه ترگمان]خندید و یک پک به سیگارش زد
[ترجمه گوگل]او خندید و سیگار کشیدنش را گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. He was sitting alone smoking a big cigar.
[ترجمه ترگمان]تنها نشسته بود و سیگار می کشید
[ترجمه گوگل]او تنها نشسته بود سیگار کشیدن بزرگ سیگار کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سیگار برگ (اسم)
cigar

سیگار (اسم)
fag, cigar, cigarette

به انگلیسی

• large cylindrical roll of dried tobacco (for smoking)
cigars are rolls of dried tobacco leaves which people smoke.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیسیگار برگ، سیگارمعانی متفرقهسیگار برگ ( به سیگار معمولی می گویند: cig ...بررسی کلمهاسم ( noun ) • : تعریف: a slender, tight roll of cured tobacco leaves prepared for smoking. ...جمله های نمونه1. a cigar stub ته سیگار برگ 2. a smooth cigar یک سیگار برگ ملایم 3. he has a cigar vised in ...مترادفسیگار برگ (اسم) cigar سیگار (اسم) fag, cigar, cigaretteانگلیسی به انگلیسیlarge cylindrical roll of dried tobacco ( for smoking ) cigars are rolls of dried tobacco leaves which ...
معنی cigar، مفهوم cigar، تعریف cigar، معرفی cigar، cigar چیست، cigar یعنی چی، cigar یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف c، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: cigar case
اشتباه تایپی: زهلشق
آوا: /سیگار/
عکس cigar : در گوگل
معنی cigar

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما