برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

contrail

/ˈkɑːntreɪl/ /kənˈtreɪl/

(هواپیمایی) پسدمه (دنباله ی سپید رنگی که هواپیمای جت در آسمان از خود باقی می گذارد و از بخار آب همفشرده درست شده است)

بررسی کلمه contrail

اسم ( noun )
• : تعریف: a visible trail of moisture condensed into water drops or ice crystals, formed in the wake of a high-flying plane or rocket; vapor trail.

واژه contrail در جمله های نمونه

1. One figure-eight contrail created as part of a NASAfunded study was tracked by satellite for 10 hours last spring.
[ترجمه ترگمان]یک رقم - هشت contrail که به عنوان بخشی از یک مطالعه NASAfunded ایجاد شد در بهار گذشته توسط ماهواره ردیابی شد
[ترجمه گوگل]یک رقم هشت قطعی که به عنوان بخشی از مطالعات NASAfunded ایجاد شده بود، ماهواره را به مدت 10 ساعت در بهار گذشته ردیابی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sometimes contrails evaporate quickly and disappear.
[ترجمه ترگمان]گاهی اوقات contrails به سرعت تبخیر می‌شود و ناپدید می‌شود
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات انبارها به سرعت تبخیر می کنند و ناپدید می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I gazed up at the withering contrail.
[ترجمه ترگمان]به the خشک نگاه کردم
[ترجمه گوگل]من درمعرض انقراض ظاهر شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Its development contrail is adumbrative presswork the storm that industry be pregnant with wears to digitize.
[ترجمه ترگمان]توسعه آن adumbrative presswork the است که صنعت با پوشیدن لب ...

معنی کلمه contrail به انگلیسی

contrail
• vapor trail of an aircraft

contrail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
[هوانوردی]

دنباله بخار آب فشرده ، دنباله بخار آب تراکمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی contrail

کلمه : contrail
املای فارسی : کنتریل
اشتباه تایپی : زخدفقشهم
عکس contrail : در گوگل

آیا معنی contrail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )