برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

conjugate

/ˌkɑːndʒəˈɡeɪt/ /ˈkɒndʒʊɡeɪt/

معنی: صرف کردن، در هم امیختن
معانی دیگر: (زبان شناسی) هم ریشه، (ریاضی) مزدوج، (دستور زبان) صرف کردن، جفت، دوقلو، دوگانه، به هم بسته، هم یوغ (bijugate هم می گویند)، (شیمی - اسیدها و بازها) در هم آمیخته، وابسته، توام، مزدوج، (قدیمی) جفت کردن، همبسته کردن، (زیست شیمی) هم یوغ کردن (آمیختن ترکیبات به نحوی که ترکیب حاصله به آسانی مجزا کردنی باشد)

بررسی کلمه conjugate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: conjugates, conjugating, conjugated
• : تعریف: in grammar, to list systematically the inflected forms of (a verb).

- The teacher asked the class to conjugate the verb "be".
[ترجمه نرگس] معلم از كلاس خواست فعل بودن را صرف كنند
|
[ترجمه ترگمان] معلم از کلاس خواست تا فعل را هماهنگ کند
[ترجمه گوگل] معلم از کلاس خواسته است که فعل 'be' را به هم متصل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: in grammar, to list systematically the inflected forms of a verb.

(2) تعریف: in biology, to unite or join.
صفت ( adjective )
• : تعریف: of or relating to words having the same derivation.
اسم ( noun )
مشتقات: conjugable (adj.), conjugative (adj.), conjugably (adv.), conjugator (n.)
• : تعریف: in grammar, any one of a group or pair of conjugate words.

واژه conjugate در جمله های نمونه

1. conjugate angles
زاویه‌های مزدوج

2. conjugate words
واژه‌های هم‌ریشه

3. harmonic conjugate
مزدوج توافقی

4. Please conjugate the English verb "speak".
[ترجمه نرگس] فعل صحبت كردن "اسپيك" را صرف كنيد، لطفا".
|
[ترجمه ترگمان]لطفا فعل انگلیسی را تکرار کنید
[ترجمه گوگل]لطفا فعل انگلیسی را 'صحبت کنید' را به هم متصل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Do you know how to conjugate the verb "seek"?
[ترجمه ترگمان]آیا می‌دانید چگونه فعل را هماهنگ کنید؟
[ترجمه گوگل]آیا می دانید که چگونه فعل 'جستجو' را به هم متصل کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The trend in cardiovascular mortality with external conjugate was abolished by allowing for head circumference.
[ترجمه ...

مترادف conjugate

صرف کردن (فعل)
decline , have , put on , inflect , conjugate , spend , expend
در هم امیختن (فعل)
immingle , conjugate , interlace , intermix , immix

معنی conjugate در دیکشنری تخصصی

conjugate
[عمران و معماری] مزدوج - همیوغ
[زمین شناسی] مزدوج ، هم یوغ (درزه ها): به یک سیستم درزه ای گویند که دسته آن مرتبط با تغییرشکلی معمولاً از نوع فشارشی می باشد. نیز، به نهشته های معدنی گویند که ممکن است در چنین درزه هایی تشکیل شوند. مقایسه شود با: مکمل(Cognate). (گسل): به گسل هایی گویند که دارای یک سن مشابه و از یک رخداد تغییرشکلی منشاء گرفته اند.
[ریاضیات] تزویجی، مزدوج
[آب و خاک] مزدوج، مزدوج بودن
[شیمی] اسید مزدوج
[نساجی] اسید مزدوج آب
[ریاضیات] زاویه های مزدوج، زوایای مزدوج
[ریاضیات] قوس های مزدوج
[ریاضیات] محور های مزدوج هذلولی
[ریاضیات] محور همیوغ، محور مزدوج
[شیمی] باز مزدوج
[نساجی] باز مزدوج آب
[عمران و معماری] تیر مزدوج
[عمران و معماری] روش تیر فرضی - روش تیر مزدوج
[برق و الکترونیک] شاخه های مزدوج دوشاخه از شبکه که آرایش آنها طوری است که ولتاژ اعمال شده به هر یک از شاخه ها ، پاسخی را در شاخه دیگر ایجاد نمی کند .
conjugate br ...

معنی کلمه conjugate به انگلیسی

conjugate
• give the various inflectional forms of a verb (grammar); unite, join together (as in marriage)
• paired, joined in twos; (of words) sharing a common root or source (grammar)
hermite conjugate
• adjoint, transposed conjugate, matrix obtained after interchanging rows and columns and replacing elements of a given matrix with their complex conjugates

conjugate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

انیس
مزدوج
حمید باقری
دوگانه
مهرشاد
فعل، کاربرد در زبانشناسی

معنی؛ دادن شکلهای گوناگون فعل که گوناگون می‌شوند بر طبق کَس و شمار و زمان و وجه

ترجمه؛ هانیوختن، بن اکنون؛ هانیوز با واو مجهول
فعل یوختن بازسازی و بازآوری از زبان پارسی باستان است، در پارسی هم معنی‌ای را که گفته آمد می‌دهد و هم به معنی؛ به همدیگر با یوغ بستن است.

ریشه‌شناسی conjugate: از con به معنی بهمدیگر، باهمدیگر و jugare به معنی با یوغ بستن، یوختن

ریشه‌شناسی هانیوختن؛ از پیشوندِ هان به معنی به همدیگر و ریشهٔ yaok به معنی با یوغ بستن
عادل
جفت کردن
علی‌رضا فلاح
تلفیق کردن
نادیا
bind

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی conjugate

کلمه : conjugate
املای فارسی : کنجوگت
اشتباه تایپی : زخدتعلشفث
عکس conjugate : در گوگل

آیا معنی conjugate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )