برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1357 100 1

confide in

واژه confide in در جمله های نمونه

1. There is no one here I can confide in.
[ترجمه سجاد مصلحی] هیچ کس در اینجا نیست که بتوانم به او اعتماد کنم.
|
[ترجمه ترگمان]کسی اینجا نیست که من بتوانم به او اعتماد کنم
[ترجمه گوگل]هیچ کس اینجا نیست که بتوانم اعتماد کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Jone felt she could only confide in her mother.
[ترجمه ترگمان]احساس می‌کرد که فقط می‌تواند به مادرش اعتماد کند
[ترجمه گوگل]جون احساس می کرد که فقط می تواند در مادرش اعتماد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Because she is understanding, people around her confide in her.
[ترجمه ترگمان]چون او درک می‌کند، مردم اطراف او با او حرف می‌زنند
[ترجمه گوگل]از آنجا که او درک است، افراد اطراف او در او اعتماد دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه confide in به انگلیسی

confide in
• trust in, trustfully tell a secret

confide in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مارال
To tell someone about sth very private or secret especially a personal problem because you feel you can trust them.
Siamak
اعتماد کردن
میثم
اعتماد کردن اینجا معنای دقیقی نیست .
این فعل به معنای بیان رازها و مسائل خصوصی به کسی هست . (لازمش اعتماد کردنه نه این که خودش به معنای اعتماد کردن باشه) .
علی
بیان مسائل خیلی خصوصی و پنهانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی confide in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )